null

Komunikat GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – 22 marca 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy w słoneczny dzień. Na pierwszym planie wieże i dachy budynków Starego Miasta, w tle na horyzoncie bloki, wieżowce stolicy oraz Pałac Kultury i Nauki.
Panorama Warszawy

We wtorek, 22 marca, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określił, że na części województwa mazowieckiego, w tym w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Dlatego dzisiaj na wskazanym obszarze obowiązują działania określone przez Zarząd Województwa w Programie Ochrony Powietrza, m.in.:

  • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych). Nie dotyczy to sytuacji, gdy taka instalacja stanowi jedyne źródło ciepła lub gdy z powodu awarii do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna,
  • zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej,
  • kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,
  • kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni.

 

Program Ochrony Powietrza (Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego) jest dostępny pod adresem: http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 597 94 81 lub pod adresem e-mail:powietrze@mazovia.pl.