null

Kolejny sprzęt i aparatura dla miejskich szpitali

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Białe urządzenia z dużą okrągłą tubą i miejscem do leżenia dla pacjenta w czasie badania
W Szpitalu Czerniakowskim została otwarta nowoczesna pracownia rezonansu magnetycznego

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w Szpitalu Czerniakowskim uruchomiono właśnie pracownię rezonansu magnetycznego, a Szpital Grochowski otrzymał nowoczesny sprzęt medyczny za ponad 6 mln zł. Ostatnio do obydwu placówek trafiły również nowe karetki do transportu sanitarnego.

Wsparcie dla warszawskich placówek to element realizowanego przez samorząd województwa projektu unijnego, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19 poprzez doposażanie mazowieckich placówek medycznych. W ramach projektu nowy sprzęt i aparatura medyczna za blisko 30 mln zł sukcesywnie trafia do siedmiu miejskich szpitali: Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki, Szpitala Czerniakowskiego, Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej, Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka, Szpitala Praskiego oraz Szpitala Solec.

Dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego za kolejny wspólny projekt, który służy mieszkańcom nie tylko stolicy i metropolii warszawskiej, ale teraz również uchodźcom z Ukrainy – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Nowoczesny sprzęt medyczny dla miejskich szpitali każdego dnia będzie wykorzystywany do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, dlatego tak bardzo doceniamy otrzymaną pomoc.

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc uruchomienie środków unijnych na walkę z pandemią było najlepszą podjętą decyzją. COVID-19 unaocznił nam ogromne potrzeby placówek medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych. Dziś, po dwóch latach pandemii widzimy, jak ważne było to wsparcie. Co istotne, trafiało ono zarówno do szpitali miejskich, powiatowych, jak i wielospecjalistycznych szpitali wojewódzkich. Dziś widzimy kolejne efekty projektu. Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego w Szpitalu Czerniakowskim pacjenci korzystają z nowoczesnego rezonansu magnetycznego, który powstał w zabudowie modułowej. Do placówki trafiły także aparaty USG, do kompresji klatki piersiowej, defibrylatory i respiratory. Wartość tego sprzętu i robót budowlanych to 6,8 mln zł – mówi Elżbieta Lanc.

Od 2021 r. Szpital Czerniakowski otrzymał od samorządu województwa mazowieckiego ponad 19 mln zł unijnego wsparcia. Ponadto 20 mln zł przekazało m.st. Warszawa na zadania inwestycyjne i rozbudowę szpitala. 

Nowy rezonans magnetyczny w Szpitalu Czerniakowskim

Dzięki środkom z projektu w Szpitalu Czerniakowskim działa już rezonans magnetyczny z wyposażeniem w zabudowie modułowej. Zakup urządzenia oraz niezbędne roboty budowalne wraz z montażem to koszt ponad 5 mln zł. Rezonans umożliwia wszechstronne badania diagnostyczne i jest obecnie najnowocześniejszą oraz najdokładniejszą metodą obrazowania ludzkiego ciała. Zabieg jest bezinwazyjny i pomaga dokładnie określić w jakim stanie znajduje się pacjent.

Poza rezonansem magnetycznym Szpital Czerniakowski otrzymał również:

 • 5 aparatów do znieczulania,
 • 3 aparaty USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc,
 • 1 automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji,
 • 6 defibrylatorów z wyposażeniem,
 • 3 respiratory.

Sprzęt za ponad 6 mln zł dla Szpitala Grochowskiego

Kolejny miejski podmiot leczniczy, który jako partner w projekcie samorządu Mazowsza, otrzymał sprzęt i aparaturę medyczną, to Szpital Grochowski. Placówce przekazano już:

 • 3 aparaty USG,
 • 4 centrale do monitorowania,
 • 25 kardiomonitorów,
 • tomograf komputerowy 64-rzędowy wraz z robotami budowlanymi związanymi z adaptacją pomieszczeń,
 • tor wizyjny z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc,
 • aparat RTG stacjonarny wraz z adaptacją pomieszczeń.

Łączna wartość sprzętu to ponad 6 mln zł.

Dodatkowo, Szpital Czerniakowski i Grochowski otrzymały również dwa ambulanse sanitarne typu T wraz z wyposażeniem (w tym nosze i krzesło kardiologiczne) – karetki służą do transportu pacjentów np. na badania.

Szpital Grochowski rozwija się dalej – dzięki nowym kontraktom z Narodowego Funduszu Zdrowia od grudnia 2021 r. w placówce są realizowane świadczenia ambulatoryjne w zakresie onkologii klinicznej, a od 1 lipca br. w szpitalu będzie prowadzone dodatkowo leczenie w ramach programów lekowych:

 • leczenie chorych na raka piersi;
 • leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

W ramach pakietu onkologicznego realizowane są świadczenia, w tym diagnostyka i leczenie nowotworów piersi, tarczycy i jelita grubego.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Wartość projektu wynosi 480 mln zł, w tym 414,9 mln zł to środki UE, przeszło 49,9 mln zł – wkład własny Województwa Mazowieckiego, a blisko 15,2 mln zł – środki budżetu państwa. Celem  projektu jest  zwiększenie  możliwości  diagnostycznych,  ratowniczych  i  medycznych  na  terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Białe urządzenia z dużą okrągłą tubą i miejscem do leżenia dla pacjenta w czasie badania na tle którego stoi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska ubrana w biały garnitur i niebieską ochronną maseczkę na twarzy
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Monitor komputerowy na którym wyświetla się sylwetka człowieka w pozycji leżącej w tle szyba za którą stoi rezonans magnetyczny czyli biała tuba z obudową i leżanką dla pacjenta
Białe urządzenia z dużą okrągłą tubą i miejscem do leżenia dla pacjenta w czasie badania