null

Kolejne fundusze na modernizację Szpitala Wolskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

4 miliony złotych na termomodernizację Szpitala Wolskiego – to suma dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dzisiaj umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa i przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy.

Inwestycja to kompleksowa termomodernizacja Pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego, w którym zlokalizowane będą: Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Zakres prac obejmuje ocieplenie i remont pokrycia dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian i podłóg piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, m.in. wymianę wszystkich instalacji z zastosowaniem baterii energooszczędnych, także montaż paneli fotowoltaicznych.

To jeden z elementów wielkiej modernizacji i rozbudowy pawilonów Szpitala Wolskiego. Warszawa przyznaje dotacje na remonty i zakupy do kolejnych oddziałów  tej placówki. Większość prac zakończy się już w przyszłym roku i wtedy zmiany pozytywnie odczują pacjenci szpitala, personel medyczny będzie natomiast pracował w lepszych warunkach – mówi o inwestycji Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta.

Podpisana dziś umowa dotyczy projektu, który  odpowiada na problem niskiej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie m. st. Warszawy. Cieszymy się, że dzięki realizacji inwestycji szpital będzie w sposób bardziej efektywny zarządzał zużyciem energii – mówił dziś dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Maciej Fijałkowski.

Od czerwca 2020 roku realizowana jest modernizacja Pawilonu nr 10  (2968 m2). Zakończenie robót planowane jest na maj 2022 roku. W 2022 roku zostanie zakupione kompleksowe wyposażenie Pawilonu. Na realizację zadania zaplanowano dotację w kwocie blisko 33 mln zł.

Budynek przez kilkanaście lat, aż do końca 2017 roku, był wynajmowany Instytutowi Matki i Dziecka.  W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zlokalizowanie na parterze Pawilonu nr 10 Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej na ok. 25 miejsc wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz na I piętrze – ok. 25 łóżkowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Dodatkowo planuje się wykonanie wokół budynku plenerowej ścieżki rehabilitacyjnej w powiązaniu z drogą pożarową. Obecnie trwają prace wykończeniowe i zewnętrzne.

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Dodatkowe pieniądze Warszawa przeznaczyła także na przebudowę pomieszczeń Pawilonu nr 11 dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Na realizację zadania przeznaczono dotację w kwocie 5.000.000 zł.

Aktualnie trwają prace projektowe, realizację prac modernizacyjnych zaplanowano od lutego do listopada 2022 roku.

Po przebudowie pomieszczeń w Pawilonie nr 11 mają zostać ulokowane m.in. poradnie psychiatryczna i psychologiczna dla dzieci i młodzieży, zespoły leczenia środowiskowego i profilaktyki.

Do czasu przygotowania właściwych pomieszczeń tymczasowo działają one w Pawilonie nr 6 (w ramach dotacji w 2020 roku wyremontowano pomieszczenia za kwotę ponad 181 tys. zł oraz zakupiono wyposażenie za kwotę – 320 000 zł). Dodatkowo, po zakończeniu realizacji projektu UE (czerwiec 2023 roku), Szpital Wolski zakłada wprowadzenie nowych modułów takich jak opieka nad dziećmi z autyzmem, opieka nad dziećmi z problemami odżywiania, opieka nad rodzinami z małymi dziećmi do lat 3.

Miasto przekazało także dotację 1 mln 362 tys. zł na zakupy inwestycyjne sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Wolskiego. Wśród nich jest zakup stołów operacyjnych, mammografu, kolonoskopu i gastroskopu czy defibrylatorów.

Zobacz galerię (2 zdjęć)