null

Kodeks dobrych praktyk dla klubokawiarni

Drukuj otwiera się w nowej karcie
T. Demiańczuk
T. Demiańczuk. Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski prezentuje podpisany kodeks dobrych praktyk

W piątek, 25 lipca właściciele klubów, władze stolicy oraz przedstawiciele mieszkańców podpisali pierwszy w Warszawie kodeks dobrych praktyk, dotyczący działania klubokawiarni w mieście.

Dokument jest efektem dialogu pomiędzy klubami, mieszkańcami a stołecznym ratuszem. - Chciałbym podziękować właścicielom klubokawiarni, którzy zaangażowali się w prace nad projektem. To są dla nas kluby referencyjne. Dziękuję również mieszkańcom, którzy dołączyli się do tych prac. – mówił Michał Olszewski, zastępca Prezydent m. st. Warszawy, podczas podpisywania Kodeksu dobrych praktyk. Kodeks dzieli się na siedem części dotyczących dbania o przestrzeń publiczną, gości lokali, bezpieczeństwa, sprzedaży alkoholu, hałasu, polubownego rozwiązywania konfliktów oraz udostępniania przestrzeni publicznej klubom (w załączeniu – Kodeks dobrych praktyk).

Klubokawiarnie i stołeczny ratusz realizują zobowiązania z Kodeksu dobrych praktyk
Klubokawiarnie opracowały „instrukcję” korzystania z przestrzeni publicznej, którą kierują do swoich klientów. Jest to grafika przypominająca o podstawowych zasadach zachowania. Będzie ona pojawiać się w widocznych miejscach w klubokawiarniach. - Tak naprawdę pracując nad kodeksem, kluby już część z tych zasad wypełniały – podkreślił Michal Borkiewicz, przedstawiciel właścicieli klubokawiarni - Ważnym punktem jest kampania prowadzona przez kluby, skierowana do naszych klientów. Chcemy tę infografikę eksponować. To jest dopiero początek racy. Zbieramy chętnych, którzy chcą się do nas przyłączyć.

Miasto st. Warszawa  sporządziło zbiór prawny zawierający ustawy, rozporządzenia i inne przepisy regulujące działalność klubokawiarni, prowadzenia imprez kulturalnych i masowych. Zbiór, oprócz publikacji na stronach miejskich, będzie otrzymywał każdy przedsiębiorca podpisujący umowę najmu lokalu, dostający zezwolenie na sprzedaż alkoholu itp.

Działa również platforma internetowa „Nieruchomości miejskie – kup lub wynajmij”, na której są zamieszczane ogłoszenia o konkursach na wynajem miejskich lokali użytkowych. Serwis integruje informacje z dzielnic m.st. Warszawy. Pod jednym adresem znajduje się stale aktualizowany komplet informacji o oferowanych lokalach do najmu, datach konkursów lub przetargów, dane kontaktowe do osoby lub działu administrującego wybranym miejscem oraz dokładnym usytuowaniem każdego z nich na mapie Warszawy. Serwis umożliwia wyszukiwanie lokali według adresu, powierzchni, stawki za metr kwadratowy lub rodzaju działalności możliwej do prowadzenia w danym miejscu. Strona skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i organizacji non profit.

W październiku każdego roku jednostki zarządzające terenami miejskimi, zgodnie z zapisami Kodeksu, będą przedstawiać harmonogram planowanych przetargów i konkursów na dzierżawę terenu pod działalność klubokawiarni na następny rok.

Innowacyjny projekt granicy „akustycznej” nad Wisłą
Założeniem wyznaczenia strefy oddziaływania akustycznego jest określenie granicy dokąd może być słychać dźwięki z klubu. Dotyczy to każdej pory doby i każdego rodzaju dźwięków. Poza tą granicą nie powinno być słychać muzyki. Oczywiście, w przypadku organizacji koncertu będzie możliwość przekroczenia strefy oddziaływania na czas wydarzenia po wcześniejszym jego zgłoszeniu (na co najmniej 5 dni przed) oraz przygotowaniu specjalnej informacji dla mieszkańców na granicznikach tej strefy informującej o planowanym zakłóceniu. Projekt granic stref oddziaływania akustycznego klubu jest propozycją opartą na założeniu, że muzyka służy klientom  tego miejsca lub potencjalnym klientom, którzy już są nad Wisłą. Dlatego też granicę stref wyznaczają ciągi uliczne –Wisłostrada po stronie lewej i Wybrzeże Szczecińskie po stronie prawej - oraz sąsiadujące ze sobą lokale. Kluby przyjęły to rozwiązanie, jako obiektywny sposób sprawdzania zasadności ewentualnych interwencji.

Warszawa 19115 – interweniuj!
Innowacyjny miejski system kontaktu „Warszawa 19115” to nie tylko numer telefonu 19115, ale również aplikacja mobilna, samoobsługowy portal internetowy: www.warszawa19115.pl, mail. Stołeczny ratusz zachęca do kontaktu zarówno właścicieli klubów jak i mieszkańców, którzy zauważyliby uciążliwości związane z działalnością miejsc, w których odbywają się różnego rodzaju wydarzenia i gdzie spotykają się w przestrzeniu publicznej mieszkańcy oraz turyści. Konsultanci systemu Warszawa 19115 są przeszkoleni i wiedzą, do jakich instytucji, jednostek zgłaszać interwencje dotyczące powyższych zgłoszeń.

Kodeks dobrych praktyk jest formą wytycznych, do których powinni stosować się prowadzący lokale takie jak bary, piwiarnie, restauracje, ogródki sezonowe, klubokawiarnie i inne podobne formy działalności, bez względu na to, kto jest właścicielem działki lub lokalu, w których funkcjonują. To zbiór dobrych praktyk oparty na umowie społecznej.

Podpisany przez wiceprezydenta m.st. Warszawy, przedstawicieli Klubokawiarni i przedstawicieli "Koalicji: Ciszej proszę!" kodeks
Zobacz galerię (19 zdjęć)
Michal Borkiewicz, przedstawiciel właścicieli klubokawiarni. fot. T. Demiańczuk
Osoby podpisujące kodeks dobrych praktyk w klubkowaiarni Pomost 511. fot. T. Demiańczuk
Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski podczas spotkania. fot. T. Demiańczuk
Uczestnicy spotkania. fot. T. Demiańczuk
Osoby podpisujące kodeks dobrych praktyk. fot. T. Demiańczuk
Klubokawiarnia Pomost 511, gdzie odbyło się podpisanie kodeksu. fot. T. Demiańczuk
Przedstawiciel "Koalicji: Ciszej proszę!". fot. T. Demiańczuk
Przedstawiciele "Koalicji: Ciszej proszę!". fot. T. Demiańczuk
Podpisanie kodeksu dobrych praktyk. fot. T. Demiańczuk
Podpisanie kodeksu dobrych praktyk. fot. T. Demiańczuk
Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski prezentuje podpisany kodeks dobrych praktyk. fot. T. Demiańczuk
Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski prezentuje podpisany kodeks dobrych praktyk. fot. T. Demiańczuk
Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski po podpisaniu kodeksu. fot. T. Demiańczuk
Przedstawiciele warszawskich klubokawiarni. fot. T. Demiańczuk
Przedstawiciele warszawskich klubokawiarni w rozmowie z wiceprezydentem m.st. Warszawy Michałem Olszewskim. fot. T. Demiańczuk
Marek Piwowarski, pełnomocnik Prezydent m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły. fot. T. Demiańczuk
Palik wyznaczający strefę hałasu wokół klubokawiarni. fot. T. Demiańczuk
Kodeks - plakat

Załączniki: