null

Kłopotliwe odpady oddaj do PSZOK

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Elektroodpady zebrane w kontenerze
Elektroodpady zebrane w PSZOK | Autor: MPO Warszawa

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady remontowe, stare opony czy puste opakowania po farbach – to odpady, które nie powinny trafiać do altany śmietnikowej. Mieszkańcy mogą oddać je w jednym z czterech stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Tylko w 2023 r. trafiło tam łącznie ponad 6 tys. ton odpadów.

PSZOK to specjalnie zorganizowane miejsce, w którym mieszkańcy mogą pozostawić kłopotliwe odpady komunalne, nienadające się do wyrzucenia do żadnego z pięciu pojemników ustawionych w altanach. To m.in. telewizory, lodówki, beton i gruz, glazura, terakota, puste puszki po farbach czy szkło okienne.

Obecnie w Warszawie działają 4 takie punkty:

  • na Białołęce, przy ul. Płytowej 1;
  • w Wilanowie, przy ul. Zawodzie 1;
  • na Woli, przy ul. Tatarskiej 2/4;
  • na Bielanach, przy ul. Kampinoskiej 1.

Każdy z nich jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-19:00, oraz w soboty między godz. 9:00 a 17:00.

PSZOK-i na Woli i Bielanach prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Oba punkty rozpoczęły działalność równo rok temu. W tym czasie mieszkańcy dostarczyli do nich łącznie blisko 1300 ton odpadów. Najczęściej były to gabaryty, gruz i zużyte opony. W ubiegłym roku średnio jeden na czterech mieszkańców wybrał PSZOK prowadzony właśnie przez MPO.

Najbardziej popularnym PSZOK-iem był jednak ten w Wilanowie. W 2023 r. odwiedziło go ponad 18 tys. warszawiaków, czyli ponad połowa wszystkich osób odwiedzających stołeczne PSZOK-i. To również w tym punkcie oddali w ubiegłym roku najwięcej odpadów: ponad 3,1 tys. ton.

Co najczęściej trafia do PSZOK-ów w stolicy?

W 2023 r. do warszawskich PSZOK-ów mieszkańcy oddawali najczęściej odpady budowlane i rozbiórkowe – to aż 43 proc. wszystkich odpadów zebranych w tych punktach. Dalej w kolejności znalazły się: odpady wielkogabarytowe (24 proc.), opony (5 proc.), elektrośmieci (4 proc.) i złom (2 proc.).

Porównując dane z 2022 roku, w roku ubiegłym mieszkańcy oddali do PSZOK-ów znacznie więcej baterii i akumulatorów (wzrost o 233 proc.), złomu (136 proc.), przeterminowanych leków (98 proc.) czy rozpuszczalników i kwasów (96 proc.). Oddano też o 40 proc. więcej zużytych opon i elektrośmieci. Znacznie rzadziej warszawiacy pozbywali się tam natomiast odzieży (spadek o 74 proc.), olejów i tłuszczów jadalnych (48 proc.) i odpadów wielkogabarytowych (35 proc.).

O czym trzeba pamiętać, oddając odpady do PSZOK?

Mieszkańcy, którzy chcą oddać w PSZOK kłopotliwe i niebezpieczne odpady, powinni pamiętać o kilku kwestiach:

  • PSZOK-i przyjmują tylko odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców w gospodarstwach domowych. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie zostaną tam przyjęte – należy zagospodarować je we własnym zakresie, zamawiając kontener i zlecając odbiór firmie ze stosowanymi zezwoleniami;
  • od 2023 r. obowiązują limity ilościowe na wybrane rodzaje odpadów.. W ciągu jednego dnia mieszkaniec może dostarczyć do PSZOK maksymalnie 4 zużyte opony, 150 kg odpadów wielkogabarytowych oraz do 200 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
  • PSZOK nie przyjmie niesegregowanych odpadów komunalnych, a także: materiałów zawierających azbest, papy i styropianu budowlanego;
  • odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach z oryginalną etykietą, która umożliwi identyfikację odpadu.

Więcej informacji o działalności PSZOK-ów można znaleźć na stronie warszawa19115.pl.