null

Klimat zmienia Warszawę – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. W tym dniu poznamy również zwycięzców miejskiego konkursu fotograficznego. Jego uczestnicy mieli za zadanie pokazać i opisać jak ich najbliższe otoczenie zmieniło się pod wpływem zmiany klimatu.

Klimat się zmienia – mówią o tym opracowania specjalistów w zakresie klimatu, artykuły w gazetach popularnonaukowych, działacze klimatyczni. Doświadczają tego również mieszkańcy Warszawy. Zmiany w środowisku mogą negatywnie oddziaływać na otoczenie – można na przykład zaobserwować, że małe, naturalne zbiorniki wodne wysychają z powodu braku opadów. Jednocześnie można jednak zauważyć liczne działania ograniczające wpływ człowieka na klimat oraz takie, które pozwolą nam przygotować się na zjawiska związane ze zmianą klimatu – nasadzenia drzew i powiększanie terenów zieleni czy zdejmowanie niepotrzebnych płyt betonowych z gruntu.

Konkurs „Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską” miał na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na te zmiany, które mogą zaobserwować w swoim najbliższym otoczeniu – zarówno pozytywne jak i negatywne. Konkurs jest realizowany w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzonego przez m.st. Warszawa i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wszystkie prace konkursowe można znaleźć na stronie konkursu.

Zwycięskie prace

Spośród wszystkich nadesłanych prac, których było aż 129, jury konkursowe wyłoniło następujących zwycięzców:

  • w kategorii dzieci (uczniowie szkół podstawowych) – Zofia Kalińska (I miejsce), Jan Karol Jankowski (II miejsce), Sonia Sznajder (III miejsce),
  • w kategorii młodzież (uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci do 26 roku życia) – Zuzanna Piechocka (I miejsce), Daniel Wudarczyk (II miejsce), Martyna Siemek (III miejsce),
  • w kategorii dorośli (osoby powyżej 26 roku życia) – Tomasz Rusak (II miejsce), Agnieszka Murawska (III miejsce); na podstawie zapisów regulaminu konkursu Komisja Konkursowa zdecydowała o nieprzyznawaniu I miejsca oraz wyróżnień w kategorii wiekowej dorośli ze względu na zbyt małą liczbę nadesłanych prac.

Autorzy najlepszych prac otrzymają: cyfrowe aparaty fotograficzne (Instax), czytniki do e-booków (Kindle Paperwhite 4), mikroskopy cyfrowe i nośniki pamięci.

Nagrodzone zostały również szkoły, z których organizatorzy otrzymali najwięcej prac. Szkoły te w nagrodę zostaną zaproszone na wycieczki edukacyjne zorganizowane przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Lasy Miejskie Warszawa oraz Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Te szkoły to:

  • Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego w Warszawie, Podróżnicza 11, 03-120 Warszawa
  • Szkoła Podstawowa nr 353 im. "Wielkich Odkrywców" w Warszawie, Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa
  • Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie, Płocka 30, 01-148 Warszawa
  • CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, Olgierda 35/41, 03-536 Warszawa
  • Liceum Ogólnokształcące nr 163 w Warszawie, Płocka 30, 01-148 Warszawa

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców!

#Warszawa Robi Klimat w mediach społecznościowych

Z okazji Dnia Ziemi Warszawa przygotowała kampanię edukacyjną, która jest prowadzona na Facebooku na stronie Warszawa dla Klimatu, a także na ekranach w komunikacji miejskiej. Kampanię w mediach społecznościowych można śledzić również po hashtagu #WarszawaRobiKlimat.

Kampania jest prowadzona przez Urząd m.st. Warszawy we współpracy z Zarządem Zieleni, Warszawskim ZOO, Lasami Miejskimi, Tramwajami Warszawskimi, a także z warszawskimi domami kultury. Kampania koncentruje się na tematach związanych ze zmianą klimatu: konsumpcji, zrównoważonym transporcie, zanieczyszczeniu środowiska, różnorodności biologicznej czy roli zieleni.