null

Klimat na widelcu – warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na zielonym tle białe kółko z zieloną rysunkową grafiką, na której na pierwszym planie widać ludzi uprawiających warzywa. Na drugim charakterystyczne budynki Warszawy.
Grafika została wykonana w ramach projektu europejskiego "Food Wave: Inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"

Stolica rusza z kolejną inicjatywą, która ma przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych. Tym razem miasto skupiło się na promowaniu zrównoważonego podejścia do żywności i przygotowało materiały edukacyjne dla warszawskich szkół ponadpodstawowych.

Jak produkcja, przetwarzanie i konsumpcja żywności przyczynia się do zmiany klimatu? Czy ograniczenie spożycia mięsa i współpraca z lokalnymi dostawcami mają sens? Ile globalnych emisji gazów cieplarnianych generuje system żywnościowy? Jak tworzyć narrację do kampanii społecznych związanych z tym tematem? Odpowiedzi na te i inne pytania mogą poznać uczniowie stołecznych szkół ponadpodstawowych w ramach warsztatów opracowanych przez m.st. Warszawę we współpracy ze Stowarzyszeniem Slow Food Warszawa.

„Klimat na widelcu” to cykl warsztatów, który ma pokazać uczniom warszawskich szkół ponadpodstawowych powiązania między systemami żywnościowymi a zmianami klimatu. Ma również pomóc zrozumieć dlaczego konsumenci nie zawsze podejmują działania bardziej korzystne dla planety oraz zachęcić uczestników do wprowadzenia zmian i nowych nawyków związanych z nabywaniem, przetwarzaniem i konsumpcją żywności. Materiały edukacyjne dla szkół mają charakter uniwersalny. Przygotowano je w taki sposób, aby nauczyciele oraz uczniowie mogli przeprowadzić lekcję czy warsztaty niezależnie od specjalizacji danej placówki.

Nie tylko „Klimat na widelcu”

Warsztaty „Klimat na widelcu” są kolejnym działaniem m.st. Warszawy w ramach Food Wave – międzynarodowego projektu, który poprzez kampanie informacyjne ma zachęcać Europejczyków do przyjęcia bardziej zrównoważonego stylu życia. Wcześniej stolica przygotowała dla warszawskich szkół także scenariusze lekcji „Klimat na talerzu”. Wszystkie materiały można znaleźć na stronie Urzędu Miasta.

Udział w projekcie Food Wave to następstwo przystąpienia stolicy do Mediolańskiego Paktu Miejskiej Polityki Żywnościowej oraz udziału w Grupie Roboczej ds. Żywności sieci miast Eurocities.

Edukacyjne materiały dla szkół to niejedyne działanie Warszawy, które ma zwrócić uwagę na kwestię żywności. Stolica uczestniczy także w projekcie Food Trails, w ramach którego powstaje Lab żywnościowy. To przestrzeń, w której wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami wypracowywane będą m.in. innowacyjne rozwiązania dla gospodarstw domowych, branży gastronomicznej oraz handlu detalicznego pod kątem ograniczenia marnowania żywności. Niezależnie od tego projektu, podjęto już pierwsze inicjatywy w tym kierunku. W tym roku na miejskich targowiskach przeprowadzono pilotażowy projekt zbiórek niesprzedanej żywności. W kilka tygodni udało się uratować niemal 3 tony warzyw i owoców.

Nie tylko o żywności

Warszawa wspomaga stołeczne szkoły także innymi materiałami odnoszącymi się do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Na początku tego roku miasto przygotowało i przekazało warszawskim szkołom ponadpodstawowym i najstarszym klasom szkół podstawowych materiały dotyczące zanieczyszczeń powietrza i zmiany klimatu. Opracowane scenariusze lekcji mają ułatwić uczniom zrozumienie ważnych obecnie problemów cywilizacyjnych, wskazać kierunki niezbędnych zmian i zmotywować do działania.