null

Kiedy pojedziemy trzecią linią metra?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
stacja metra Wiatraczna_wizualizacja_naziemne wejście do stacji, obok ludzie, na pierwszym planie koloorowa rabata kwiatowa
Stacja metra Wiatraczna. Wizualizacja | Autor: UM Warszawa

Rozpoczynają się prace projektowe dla pierwszego odcinka trzeciej linii warszawskiego metra – od Stadionu Narodowego do stacji Gocław. Na nowej trasie – o długości ponad 8 km – znajdzie się siedem stacji, w tym sześć nowych. Budowa linii M3 powinna ruszyć w 2028 roku. Pierwsi pasażerowie pojadą nią kilka lat później.

Chcemy, żeby Warszawa była nie tylko idealnym miejscem do pracy, ale także wymarzonym miejscem do życia. Budowa kolejnych linii metra ma tu kluczowe znaczenie, bo komunikacja jest jedną z najważniejszych usług, jakie świadczymy naszym mieszkańcom. Trzecia linia metra jest kolejną inicjatywą, podejmowaną z myślą o Pradze i mieszkańcach prawobrzeżnej Warszawy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Ogłoszenie przetargowe na projekt linii M3 zostanie wysłane do dziennika urzędowego Unii Europejskiej w środę 20 grudnia. Zadanie pod nazwą „Wykonanie prac projektowych dla III linii metra w Warszawie – Etap I – Praga wraz ze Stacją Techniczno-Postojową” trafi do TED, czyli internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”. Witryna umożliwia dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w innych krajach. Od momentu publikacji, potencjalni wykonawcy będą mogli składać swoje oferty na realizację projektu.

Ponad 8 kilometrów torów

Przetarg dotyczy pierwszego odcinka M3, który będzie miał 8,1 km długości i siedem stacji: Stadion Narodowy (od początku stacja ta projektowana jako węzeł przesiadkowy), Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gocław. Powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce. Wykonawca projektu będzie miał 36 miesięcy na realizację założeń przetargowych od momentu podpisania umowy.

Etap projektowania to czas, w którym można wprowadzić zmiany w otoczeniu stacji, które zmienią charakterystykę okolic przyszłych przystanków podziemnej kolei. Największe zmiany będą dotyczyły stacji Rondo Wiatraczna i Dworzec Wschodni.

Metro Wiatraczna

Budowa stacji metra na rondzie Wiatraczna to okazja do wprowadzenia zmian oraz do bardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni w tym miejscu. Po wybudowaniu stacji metra miejsce to nie będzie już funkcjonowało jako rondo. Układ drogowy zostanie uproszczony, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo. Przystanki komunikacji miejskiej skupione w centralnej części węzła przesiadkowego umożliwią łatwe i szybkie przesiadki. Na wygodę pasażerów znaczny wpływ będzie również miało płytsze umiejscowienie stacji metra (nad planowanym tunelem obwodnicy śródmiejskiej), co znacznie skróci czas potrzebny na dotarcie na perony. W miejscu przeniesionej pętli tramwajowej powstanie wielofunkcyjny plac miejski, który będzie stanowił atrakcyjną przestrzeń służącą wszystkim mieszkańcom. W rejonie stacji pojawi się dużo zieleni, sieć dróg dla rowerów, elementy małej architektury oraz zadaszenie nad kluczową częścią węzła przesiadkowego. Miejsce to stanie się bardziej dostępne i przyjazne dla wszystkich.

Urządzenie przestrzeni – uwolnionej dzięki zmianom komunikacyjnym z nową formą funkcjonowania handlu oraz elementów zieleni – będzie przedmiotem warsztatów projektowo-konsultacyjnych z udziałem mieszkańców, kupców i wszystkich zainteresowanych tym ważnym dla Pragi miejscem.

Metro Dworzec Wschodni

Celem wprowadzenia zmian w rejonie Dworca Wschodniego jest dostosowanie tego miejsca do standardów, jakie powinno spełniać otoczenie ważnego dworca kolejowego stanowiącego wizytówkę miasta. Rejon dworca zyska charakter wygodnego, przyjaznego i estetycznego węzła przesiadkowego.

Kluczową zmianą w przekroju ul. Kijowskiej będzie przeniesienie odcinka torowiska tramwajowego bliżej hali dworcowej. Dodatkowo, po torowisku będą mogły poruszać się również autobusy, dzięki czemu możliwe będzie urządzenie wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych tuż przy wejściu na dworzec Warszawa Wschodnia. Układ drogowy zostanie uzupełniony o ścieżki i przejazdy rowerowe. Pojawi się nowa zieleń niska i wysoka, ławki, siedziska i inne elementy małej architektury, a także zadaszenie nad centralną częścią węzła przesiadkowego.

Projekt i co dalej?

Etap projektowania I etapu realizacji linii M3 powinien zakończyć się w 2026 roku, natomiast uzyskana dokumentacja umożliwi ogłoszenie przetargu na jego budowę. Podpisanie umowy ze zwycięzcą tego postępowania planowane jest na 2027 rok – tak by w 2028 można było rozpocząć prace budowlane.

W obowiązującym masterplanie dla Warszawy do 2050 roku, druga część linii M3 zostanie w przyszłości przedłużona – przez Wisłę i Mokotów – na Ochotę (stacja Żwirki i Wigury).

Równolegle z projektowaniem linii M3 prowadzone będą prace przedprojektowe dla całej czwartej linii metra (26 km, 23 stacje + STP). Ich celem będzie opracowanie wstępnego projektu koncepcyjnego, pozwalającego na: ustalenie stref wpływu obiektów metra na otoczenie; wykonanie badań i dokumentacji geologicznej; analiz w zakresie technicznym, środowiskowym, eksploatacyjnym, możliwości podziału linii M4 na odcinki i kolejności ich realizacji – niezbędnych na dalszych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Obecnie w Warszawie powstają trzy ostatnie stacje na bemowskim odcinku linii M2, czyli: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Budowana jest również stacja techniczno-postojowa Karolin. To ostatni etap prac na tej linii, która w całości wydłuży się o kolejne 4 km tuneli i będzie oddana do użytku za 3 lata – w 2026 roku. Sieć metra liczyć będzie wówczas 46 km – z 42. stacjami.

przebieg trasy linii metra M3_mapa
Zobacz galerię (3 zdjęć)
stacja metra i węzeł komunikacyjny Wiatraczna_wizualizacja
stacja metra Gocław_wizualizacja