null

Każdy pomysł jest ważny!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Budżet obywatelski
Tężnia solankowa w Wesołej

Trwa 11. edycja budżetu obywatelskiego. Na realizację pomysłów mieszkańców stołeczny Ratusz wyłoży ponad 100 mln zł. Projekty można zgłaszać do 25 stycznia.

Nowy rok przynosi nowe potrzeby. Mieszkańcy Warszawy wiedzą, co najlepiej wpłynie na ich okolicę, co zachęci innych do aktywności lub w jaki sposób można udzielić wsparcia lokalnym społecznościom. Kilkunastoletnie doświadczenie budżetu obywatelskiego pokazuje, że warszawianki i warszawiacy są wyjątkowo kreatywni i aktywni w rozwoju miasta – podkreśla Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania.

Zgłoś swój projekt

Każdy mieszkaniec Warszawy, może złożyć projekt przez stronę internetową 11. edycji budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy lub dostarczając formularz do urzędu dzielnicy. Papierowy formularz można złożyć osobiście lub wysłać listownie z dopiskiem „Budżet obywatelski” tak, aby dotarł nie później niż 25 stycznia 2024 roku. Projekty dzielnicowe, należy kierować na adres urzędu dzielnicy, te ogólnomiejskie do Kancelarii Urzędu m.st Warszawy, na adres al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Wzory formularza zgłoszenia projektu można otrzymać w urzędzie dzielnicy lub pobrać bezpośrednio ze strony budżetu obywatelskiego.

Ile kosztuje miasto?

Wstępny koszt pomysłu pomoże oszacować przygotowany orientacyjny cennik realizacji pomysłów Ile kosztuje miasto? Bazując na poprzednich edycjach przygotowane zostały wyceny najpopularniejszych pomysłów. Podczas etapu oceny merytorycznej pracownicy urzędu weryfikują zaproponowaną przez autora kwotę i modyfikują ją tak, aby była zgodna z cenami rynkowymi. Dla projektów dzielnicowych oraz ogólnomiejskich obowiązują limity kwotowe.

Wsparcie merytoryczne

Pracownicy Urzędu m.st. Warszawy są do pełnej dyspozycji pomysłodawców. 11 stycznia o godz. 17.30 w  MALu przy ul. Kasprowicza 14 odbędzie się spotkanie, będące doskonałą okazją do zapoznania się z zasadami budżetu obywatelskiego oraz uzyskania pomocy w kwestiach formalnych. Wsparcia w godzinach pracy urzędu udzielają też pracownicy merytoryczni w dzielnicach, biurach i jednostkach. Telefony i adresy mailowe dostępne w zakładce Zapytaj urzędnika - 11. edycja BO.

Dla wszystkich chętnych przygotowane zostało również Q&A, które dostępne jest na stronie budżetu.