null

Kapitał Warszawy dla mieszkańców, biznesu i nauki - debata

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Debata „Przejrzystość, odpowiedzialność, budowanie zaufania, czyli dlaczego raportujemy o zrównoważonym rozwoju Warszawy?” odbędzie się we wtorek, 24 czerwca, o godz. 10:00, w Pałacu Ślubów (Plac Zamkowy 6).

Spotkanie stanowi element konsultacji społecznych związanych z przygotowywaniem aktualizacji „Zintegrowanego Raportu Zrównoważonego Rozwoju” dla Warszawy. Opracowany w zeszłym roku był pierwszym na świecie raportem zrównoważonego rozwoju miasta, który powstał w oparciu o wytyczne GRI – The Global Reporting Initiative, w najnowszym standardzie G4. W tym momencie celem jest przygotowanie pogłębionego dokumentu prezentującego Warszawę dla możliwie szerokiego spektrum interesariuszy – od firm i przedstawicielstw, poprzez instytucje naukowe i uczelnie, organizacje pozarządowe, aż po mieszkańców miasta.

GRI – The Global Reporting Initiative jest organizacją non-profit, o zasięgu międzynarodowym, promującą zrównoważony rozwój w obrębie gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym, która opracowała kompleksową metodologię raportowania zrównoważonego rozwoju, wykorzystywaną do tej pory przede wszystkim przez światowe korporacje w celu oceny i kontroli ich polityk rozwoju oraz działań mających wpływ na środowisko. Najnowsze wytyczne GRI opisane poprzez system wskaźników tzw. standard G4, służące wsparciu organizacji w wyznaczaniu przez nią celów, mierzeniu ich efektywności oraz wprowadzaniu zmian prowadzących do większego zrównoważenia efektów działań, zostały zaadaptowane na potrzeby opisu jednostek miejskich.

Podczas wtorkowej debaty zostaną poruszone takie kwestie, jak zrównoważony rozwój miasta, ocena jego kapitału oraz korzyści płynące z transparentnego raportowania.

W debacie udział wezmą m.in.: autor raportu dla Warszawy – prof. Adam Sułkowski, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Mirella Panek-Owsiańska, przedstawiciel PwC – Rafał Rudzki, manager w CSRinfo – Liliana Anam, a także przedstawiciele Miasta oraz Ministerstwa Gospodarki.