null

Jubileusz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rusza nabór do 15. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawanej za najlepszy reportaż literacki. Od teraz do połowy stycznia wydawnictwa mogą zgłaszać książki wydane w 2023 roku.

Wiosną 2024 roku jury pod przewodnictwem Katarzyny Surmiak-Domańskiej wybierze dziesiątkę nominowanych, a następnie piątkę książek-finalistek, spośród których wyłoniony zostanie najlepszy reportaż.

Do ubiegłorocznej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego zgłoszone zostały 143 książki, z czego 97 napisali polscy autorzy i autorki, pozostałe 36 było tłumaczeniami z języków obcych. Laureatką Nagrody została w ubiegłym roku Anna Goc, autorka książki „Głusza”.

Jak zgłosić książkę?

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 15 stycznia 2024 r. dowolnej liczby tytułów wydanych w roku 2023. Każda książka musi być nadesłana w sześciu egzemplarzach. Przesyłki należy kierować na adres Biura Kultury (Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego).

Regulamin dopuszcza zgłaszanie wersji elektronicznych książek. Należy je przesyłać na adresy mailowe: nagrodakapuscinskiego@gmail.com, mprzewozniak@um.warszawa.pl.

O nagrodzie

Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego ustanowiła Rada m.st. Warszawy w 2010 roku. Wyróżniane i nagradzane są książki reporterskie, opisujące najważniejsze zjawiska społeczne i problemy współczesnego świata, a także pogłębiające wiedzę o  innych kulturach i dialogu międzykulturowym.

Więcej informacji o nagrodzie znajduje się na stronie: kultura.um.warszawa.pl.