null

Jeszcze więcej kulturalnych działań w stolicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Festiwal Aktywnych Mieszkańców
Festiwal Aktywnych Mieszkańców

Warszawa rozstrzygnęła trzy roczne konkursy dla organizacji pozarządowych na działania kulturalne. Łącznie na realizację 79 projektów stolica przekaże prawie siedem milionów złotych.

Kultura Warszawy

Największy budżet miał konkurs „Kultura Warszawy – dzieła, projekty, wydarzenia” i tu też zgłosiło się najwięcej organizacji pozarządowych – ponad dwieście. Dofinansowanie otrzymały 53. Wyłonione w konkursie projekty obejmują różne obszary: teatr, taniec, muzykę klasyczną i jazzową, kino, wystawiennictwo, działania badawcze, muzealne, interdyscyplinarne i otwierające kulturę dla grup o szczególnych potrzebach. Warszawa przekaże na realizację wybranych projektów blisko pięć milionów złotych. Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu „Kultura Warszawy” można znaleźć na miejskiej stronie poświęconej NGO-som.

Różnorodna Warszawa

W konkursie „Różnorodna Warszawa" zdecydowano o dofinansowaniu 16 wybranych projektów, na których realizację stolica wyda półtora miliona złotych. O dodatkowe środki ubiegało się łącznie 135 organizacji pozarządowych, jednak komisja konkursowa wybrała projekty nastawione na działania integrujące różne grupy społeczne poprzez kulturę oraz rozwijające kompetencje twórcze, poznawcze czy społeczne. Również działania artystyczne dla osób ze specjalnymi potrzebami, projekty badawcze i wydawnicze otrzymały wsparcie finansowe. Lista wybranych projektów jest dostępna na stronie poświęconej współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Dziedzictwo Warszawy

W konkursie „Dziedzictwo Warszawy” dofinansowanie w łącznej kwocie 400 tysięcy złotych przyznano dziesięciu organizacjom pozarządowym. W ocenie komisji wszystkie charakteryzują się nowatorskim podejściem, mają potencjał edukacyjny oraz poznawczo-badawczy. W sumie oceniano w tym konkursie sto projektów.