null

Japońskie granty dla instytucji wspierających uchodźców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W piątek, 1 marca o godz. 14:30 w Rezydencji Ambasadora Japonii (ul. Kawalerii 3) odbędzie się podpisanie umów w ramach Programu Wsparcia Finansowego dla Projektów Oddolnych (Grassroots Human Security Projects) uchwalonego przez rząd Japonii.

Umowy zostaną zawarte z czterema instytucjami, które w ramach swojej działalności pomagają także uchodźcom w edukacji i integracji z polskim społeczeństwem.

W konferencji prasowej związanej z wydarzeniem uczestniczyć będą m.in.:

  • Ambasador Japonii JE Akio Miyajima,
  • Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski,
  • Radca-Minister Ambasady Ukrainy Roman Szepeliak,
  • Przedstawiciele Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 ul. Karolkowa, Warszawa
  • Przedstawiciele Instytutu Głuchoniemych pl. Trzech Krzyży
  • Przedstawiciele Domu Ukraińskiego, UNICEF, UNHCR i IOM.

Z grantów japońskiego rządu korzyści czerpią zarówno uchodźcy ukraińscy, jak i polscy obywatele w województwie podkarpackim, małopolskim oraz mazowieckim. Np. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147 planuje zakupić sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla ukraińskich i polskich uczniów z niepełnosprawnościami. A Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego stworzyć studio TV i pokój sensoryczny dla ukraińskich i polskich uczniów z zaburzeniami słuchu i mowy.

Redakcje, które chciałyby skorzystać z parkingu przy Rezydencji proszone są o wcześniejszy kontakt.