null

Jaki rozwój gospodarczy stolicy? – ruszyły konsultacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy ze Starówką i Wisłą.
Panorama Warszawy. | Autor: Cezary Warś

Stolica przygotowała projekt polityki rozwoju gospodarczego miasta. W dokumencie opisane zostały wartości i zasady działań w relacjach z partnerami. Teraz urzędnicy miejscy chcą poznać – podczas konsultacji społecznych – opinię mieszkańców.

Autorzy projektu uważają dobra koncepcja rozwoju gospodarczego da Warszawie szansę na skuteczne budowanie atrakcyjności i konkurencyjności, wpłynie także na dobrobyt oraz komfort mieszkanek i mieszkańców.

Jesteśmy przekonani, że działanie zgodnie z zapisami polityki oraz nowoczesne myślenie o rozwoju gospodarczym przyczyni się do wzmacniania pozycji Warszawy na europejskim i światowym rynku – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w stołecznym Ratuszu. – Na potrzebę opracowania polityki wpływa globalna i krajowa sytuacja ekonomiczno-społeczna. Miasta są coraz ważniejszymi biegunami wzrostu gospodarczego, ponieważ koncentrują wciąż większą liczbę ludności, podmiotów gospodarczych, procesów ekonomicznych i muszą prowadzić odpowiedzialną i kompleksową politykę zrównoważonego rozwoju. Powinny przy tym współpracować z innymi aktorami życia społeczno-gospodarczego. Polityka rozwoju gospodarczego ułatwi nam działanie, nada priorytety, pomoże w wyborze projektów, inicjatyw do realizacji i wsparcia – dodaje Karolina Zdrodowska.

Dlaczego Warszawa potrzebuje polityki rozwoju gospodarczego?

Polityka rozwoju gospodarczego miasta jest tzw. dokumentem kierunkowym – proponuje pewne rozwiązania, ale nie prowadzi wprost do realizacji konkretnych projektów. Autorzy chcą jednak wskazać sposób myślenia samorządu o gospodarce i zaangażowaniu w nią.

Chcemy, by warszawska gospodarka była: innowacyjna; stabilna i odporna na kryzysy; zorientowana na mieszkańców; sprawiedliwa, odpowiedzialna i zaangażowana społecznie; kreatywna; lokalna oraz rozwijała się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że działanie zgodnie z zapisami Polityki oraz nowoczesne myślenie o rozwoju gospodarczym przyczyni się do wzmacniania pozycji Warszawy na europejskim i światowym rynku – czytamy w projekcie.

Nowa polityka rozwoju gospodarczego stolicy opiera się na takich wartościach, jak: szacunek; przewidywalność; racjonalność, zwinność (elastyczność); odwaga; współdziałanie; empatia.

Konsultacje społeczne

Chcemy porozmawiać z mieszkańcami Warszawy o tym, czy dobrze określiliśmy: wzorzec gospodarki dla Warszawy; priorytetowe obszary zaangażowania miasta; wartości i zasady, którymi chcemy się kierować w relacjach z partnerami i odbiorcami dokumentu – mówią autorzy projektu z Biura Rozwoju Gospodarczego warszawskiego Ratusza.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

  • Podczas spotkania w Centrum Przedsiębiorczości Smolna (ulica Smolna 4) – 20 czerwca (wtorek) o godzinie 17:00.

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia spotkania w polskim języku migowym (PJM) lub pętli indukcyjnej, prosimy o informację na pięć dni przed spotkaniem na adres: promocjagospodarcza@um.warszawa.pl.

  • Można też zgłaszać uwagi do projektu Polityki i dyskutować z innymi osobami oraz ekspertem – poprzez stronę konsultacje.um.warszawa.pl.

Chcesz zaprosić znajomych na konsultacje? Pobierz i wydrukuj plakat ze strony konsultacje.um.warszawa.pl i powieś go w swojej okolicy.

Jak powstawał projekt polityki?

Projekt Polityki rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy (tekst) został opracowany w procesie partycypacyjnym. Wzięli w nim udział zarówno przedstawiciele i przedstawicielki warszawskiego samorządu jak i interesariusze ze stołecznych środowisk: biznesu (inwestorzy, ekosystem startupowy, ośrodki innowacji, sektor MŚP); nauki; organizacji pozarządowych; instytucji publicznych i prywatnych działających w obszarze rozwoju gospodarczego.

Plakat na temat polityki gospodarczej Warszawy i konsultacji.
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Plakat na temat polityki gospodarczej Warszawy i konsultacji.