null

Jaki plan miejscowy dla Parku Ujazdowskiego i jego okolic? Ruszyły konsultacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zielone podwórko jednego z domków na osiedlu domków fińskich w Jazdowie_dużo zieleni i różne przedmioty ogrodowe
Ogródek jednego z domków fińskich na Osiedlu Jazdów | Autor: UM Warszawa

Miasto chce chronić domki fińskie i zieleń na Jazdowie – oto najważniejsze założenia, które znalazły się w planie miejscowym dla rejonu Parku Ujazdowskiego. Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na temat przyszłości obszaru Skarpy Warszawskiej w konsultacjach społecznych, które potrwają do 16 stycznia 2024 r.

Rejon Parku Ujazdowskiego stanowi prawdziwą oazę w centrum Warszawy. Obszar objęty planem ma około 30,5 ha. Zaraz za Parkiem Ujazdowskim na Skarpie Warszawskiej, między Trasą Łazienkową a ulicami Piękną i Górnośląską, rozciąga się zielona enklawa z drewnianymi, parterowymi domkami fińskimi.

Około 90 domków stanęło na Jazdowie zaraz po II wojnie światowej. Warszawa była zrujnowana. Osiedle domków fińskich służyło pracownikom Biura Odbudowy Stolicy. Do dziś przetrwała mniej niż jedna trzecia z nich. Stanowią cenne materialne dziedzictwo fińskiej myśli budownictwa drewnianego z lat 40. XX wieku – mówi Bartosz Rozbiewski, p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Drewniaki z Finlandii stały się elementem tożsamości nie tylko Jazdowa, ale i całej Warszawy. Część z nich służy teraz różnym organizacjom społecznym NGO. Odbywają się w nich koncerty, wystawy i inne wydarzenia integrujące lokalną społeczność.

Na obszarze, który objęty jest planem rejonu Parku Ujazdowskiego, mieszczą się również ważne placówki dyplomatyczne (ambasada Niemiec i Francji) oraz dwie szkoły – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego i LVIII Liceum im. K.K. Baczyńskiego. Bardzo cenna urbanistycznie i architektonicznie jest również Kolonia Profesorska w stylu dworkowym – rozciągająca się na Skarpie Warszawskiej i przy ul. Górnośląskiej.

Takie nagromadzenie unikatowej zabudowy i wartościowych społecznie i kulturalnie funkcjonalności sprawia, że miasto chce zadbać o Jazdów chroniąc go planem miejscowym.

Fińskie domki pod ochroną

Główne założenia projektu planu to ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i przestrzennych. Skarpa Warszawska stanowi najważniejszy element kształtujący krajobraz i tożsamość tej części miasta, czyniąc go unikatowym. Celem planu jest także ochrona dziedzictwa kulturowego i wartości historycznych obszaru.

Plan umożliwia by domki fińskie i Osiedle Jazdów mogły nadal pełnić swoje funkcje. To mają być tereny otwarte i dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. Będą się tu mogły rozwijać różne funkcje usług publicznych z zakresu kultury, administracji, oświaty lub nauki oraz gastronomii. Takie zapisy w planie zabezpieczą Osiedle Jazdów przed niepożądanymi przekształceniami. Ochronią jego unikatową zabudowę, układ urbanistyczny i elementy zagospodarowania terenu, w tym zieleń, powiązania piesze oraz wnętrza w enklawach zabudowy – jako podwórka działań społecznych.

Część domków jest nadal zamieszkała. Ta funkcja może pozostać na dotychczasowych warunkach dla obecnych mieszkańców. Nowe obiekty, które mogą powstawać na tym osiedlu, muszą wpisywać się w historyczny układ urbanistyczny osiedla oraz parametry i gabaryty istniejących domków fińskich. W planie zachowano również najcenniejsze przyrodniczo obszary – Park Ujazdowski, Park Tadeusza Mazowieckiego oraz Skwer płk. dr. Leona Strehla, przeznaczając je pod tereny zieleni urządzonej (ZP), która będzie objęta ochroną oraz rewaloryzacją lub rewitalizacją.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Mieszkańcy mogą zgłosić swoje uwagi na piśmie lub podczas spotkania on-line. Przed złożeniem swoich propozycji warto zapoznać się z tekstem projektu planu miejscowego oraz rysunkiem projektu planu miejscowego. Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Dostępny jest on również w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM (pon.-pt. w godz. 8:00-16:00).

Konsultacje trwają do 16 stycznia 2024 r. Można w nich wziąć udział:

  • podczas dyskusji publicznej on-line – 12 grudnia (wtorek) o godz. 17:00 na platformie YouTube oraz na platformie ZOOM (można zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją; jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl – link do spotkania oraz instrukcję otrzymasz mailu zwrotnym);
  • na dyżurze telefonicznym z udziałem projektantki planu – w poniedziałek, 4 grudnia, w godz. 13:30-16:30 oraz w środę, 20 grudnia, w godzinach 13.00-16.00 pod numerem telefonu: 22 325 81 08;
     
  • na dyżurze stacjonarnym z udziałem projektantki planu – w czwartek, 14 grudnia, w godz. 13:00-16:00 w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury (Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4).

Wzory formularzy dostępne są tu: Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego oraz tu: Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze.

konsultacje_rejon parku ujazdowskiego_grafika_plakat
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Elewacja jednego z drewnianych domków fińskich na osiedlu Jazdów_dookoła zieleń