null

Jaki plac Pięciu Rogów?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Plac Pięciu Rogów – skrzyżowanie ulic Chmielnej, Zgody, Szpitalnej i Brackiej, będzie przedmiotem konkursu architektoniczno-urbanistycznego na nowe zagospodarowanie. Konkurs architektoniczny jest poprzedzony konsultacjami społecznymi, które właśnie się rozpoczęły.

Przestrzeń, która dziś jest zdominowana przez samochody ma być bardziej przyjazna pieszym. Celem zmian jest ożywienie społeczno-ekonomiczne tej ważnej części Śródmieścia.

W ramach przygotowań do konsultacji przygotowano diagnozę funkcjonowania tego miejsca metodami psychologii środowiskowej. Stołeczny ratusz przygotował w oparciu o nią rekomendowany scenariusz ograniczenia ruchu  na placu.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem diagnostycznym i schematem pokazującym proponowaną organizację ruchu.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych:

   Spacerach architektonicznych, których celem jest przybliżenie placu Pięciu Rogów i jego okolicy:

  • w sobotę, 14 maja godzina 12.00
  • w czwartek, 19 maja godzina 17.00.

Spotykamy się w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich (parter, ul. Bracka 25). Każdy spacer będzie trwał około półtorej godziny.

   Otwartym spotkaniu informacyjnym dotyczącym przyszłości placu Pięciu Rogów (Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25)

  • 19 maja godzina 18.30

    Udziału w ankiecie on-line.

Opinie zebrane podczas konsultacji zostaną włączone do wytycznych dla projektantów, startujących w konkursie urbanistyczno - architektonicznym na zagospodarowanie placu Pięciu Rogów.