null

Jaka strefa na Pradze i Mokotowie? ZDM rozpoczyna konsultacje

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie kształtu przyszłej strefy płatnego parkowania na Pradze-Północ, Saskiej Kępie i północnym Mokotowie. W tych dzielnicach odbędzie się łącznie dziesięć spotkań online i kilkanaście spotkań na żywo, przewidziano także dyżury telefoniczne oraz spacer dla przedsiębiorców. Mieszkańcy uwagi i opinie mogą zgłaszać do 19 grudnia.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) przede wszystkim chroni potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. Mieszkańcy - posiadacze abonamentów - są bowiem jedyną grupą, która za parkowanie nie płaci. W drugiej kolejności pozwala na łatwiejsze znalezienie miejsca parkingowego również pozostałym kierowcom, bo opłaty wymuszają jak najkrótsze parkowanie. Dzięki temu z jednego miejsca postojowego korzysta więcej kierowców.

Wprowadzenie SPPN pozwala na lepsze i uczciwsze względem mieszkańców wykorzystanie dostępnych miejsc parkingowych.

Online i na żywo

Mieszkańcy apelują o wprowadzenie strefy płatnego parkowania na kolejnych obszarach, ponieważ dzięki SPPN mogą łatwiej znaleźć miejsce do zaparkowania. To Saska Kępa wraz z okolicami na Pradze-Południe, Górny i Dolny Mokotów oraz okolice pl. Hallera i Szmulowizna na Pradze-Północ, które jeszcze nie są w strefie.

Decyzję o zmianach granic strefy płatnego parkowania podejmują radni m.st. Warszawy. Tak samo będzie w przypadku wymienionych obszarów. Ale zanim dojdzie do głosowania, Zarząd Dróg Miejskich przygotuje analizy i projekty niezbędne do podjęcia decyzji. Aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom lokalnej społeczności, konsultowane są z mieszkańcami.

Konsultacje społeczne dotyczące tego, jak mogą zmienić się ulice Pragi Północ i okolic Saskiej Kępy oraz północnego Mokotowa w związku z ewentualnym rozszerzeniem SPPN, właśnie się rozpoczynają. W tych trzech dzielnicach zaplanowano łącznie 10 spotkań online, o ile rozwój pandemii pozwoli również kilkanaście spotkań na żywo, w różnej formie (spotkania grupowe, warsztaty i dyżury), a także dyżury telefoniczne. Aby ułatwić dyskusję, obszary rozważane objęciem strefą zostały podzielone na tzw. podobszary. Każdemu z tych podobszarów poświęcone będą osobne spotkanie i dyżur konsultacyjny.

Spotkania online będą transmitowane na portalu YouTube, a podczas transmisji będzie można zadawać pytania na czacie. W drugiej części spotkania na platformie Zoom będzie można porozmawiać z urzędnikami i projektantami. Do dyspozycji mieszkańców będą również dyżury konsultacyjne oraz telefoniczny.

Najpierw Praga-Północ

Pierwsze spotkanie konsultacyjne będzie dotyczyć okolic pl. Hallera i Szmulowizny na Pradze-Północ. Zaplanowano je na 8 listopada w Pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 w godz. 18-20. Ponieważ rozważane będzie objęcie strefą dwóch części dzielnicy, odbędą się tam dwa spotkania online (22 i 24 listopada) i dwa dyżury konsultacyjne (25 i 29 listopada). Całość zakończy dyżur telefoniczny, zaplanowany na 30 listopada w godz. 10-14.

W najbliższych dniach konsultacje obejmą też Górny Mokotów (na północ od ul. A. J. Madalińskiego) i Dolny Mokotów (ograniczony ulicami J. Gagarina i Czerniakowską),  oraz rejon Saskiej Kępy, Kępy Gocławskiej i zachodniej części Kamionka. Zarówno na Mokotowie jak i na Pradze-Południe ZDM wyznaczył cztery podobszary i o szczegółowym harmonogramie konsultacji poinformuje w najbliższych dniach.

Formularz i mail

Mieszkańcy swoimi uwagami i opiniami będą mogli się dzielić nie tylko na spotkaniach i dyżurach. Będą mogli je także wnosić do 19 grudnia za pomocą formularza elektronicznego lub mailowo na adresy: sppnpragapln@zdm.waw.pl, sppnmokotow@zdm.waw.pl i sppnpragapld@zdm.waw.pl

Szczegółowe informacje na temat konsultacji (daty i godziny spotkań online oraz daty, godziny i miejsca spotkań stacjonarnych) znajdują się na stronie Zarządu Dróg Miejskich w zakładce „Konsultacje i spotkania”.