null

Jaka stolica przyszłości? Strategia rozwoju Warszawy i plan ogólny

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Broszura "Jaka Warszawa przyszłości? Strategia i plan ogólny" na pierwszym planie. W tle ludzie przy stole
Autor: Szymon Pulcyn

Już wkrótce rozpoczną się prace nad strategią rozwoju Warszawy 2040+ oraz planem ogólnym. Dokumenty określą, w jakim kierunku powinna się rozwijać stolica przez najbliższe 20 lat.

Przygotowanie nowej strategii oraz planu ogólnego wynika ze zmian ustawowych, jakie zaszły w 2023 roku. Politykę rozwoju Warszawy, w tym politykę przestrzenną, określi teraz strategia rozwoju gminy. Plan ogólny i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały uwzględniać jej zapisy – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Jaki plan działania?

Uruchomienie prac nad strategią i planem ogólnym wymaga podjęcia przez Radę m.st. Warszawy stosownych uchwał. Nowe dokumenty zastąpią obecną Strategię #Warszawa2030 oraz Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Czas na ich przygotowanie upływa z końcem 2025 roku. Po 31 grudnia 2025 roku studium Warszawy przestanie obowiązywać.

Władze naszego miasta wraz z Unią Metropolii Polskich wielokrotnie zgłaszały, że tak krótki termin na przygotowanie nowych dokumentów stanowi bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza dla samorządów dużych ośrodków miejskich – mówią jednogłośnie Paulina Nowicka-Karpińska, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju oraz Bartosz Rozbiewski – p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. – Dołożymy wszelkich starań, aby pomimo ograniczeń czasowych, skomplikowanych procedur i zawiłości ustawowych, cały ten proces przebiegał sprawnie, w sposób otwarty i inspirujący. Dysponujemy doświadczonym zespołem specjalistów, którzy wielokrotnie przygotowywali różnego typu dokumenty programowe i planistyczne – dodają.

Zdanie mieszkańców – ważny element procesu

Opracowanie strategii i planu ogólnego wymaga uwzględnienia zapisów dokumentów nadrzędnych, takich jak strategia rozwoju województwa mazowieckiego, czy wiele zapisów określonych w ustawach i rozporządzeniach. W pracach nad nową strategią i planem ogólnym urzędnicy miejscy oprą się również m.in. na danych Urzędu Miasta, statystyce publicznej oraz opracowaniach specjalistycznych.

Bardzo ważne są dla nas głosy mieszkanek i mieszkańców. Dlatego w naszej pracy wykorzystamy też badania Barometru Warszawskiego czy wyniki różnych konsultacji społecznych. Aby ten proces włączania mieszkanek i mieszkańców w cały proces jak najlepiej odpowiadał na ich oczekiwania, realizujemy teraz badanie społeczne, które pokaże, jak to zrobić najlepiej – mówi wiceprezydentka Renata Kaznowska.

Aktualizacja strategii miasta to już konieczność. Obecnie obowiązującą Strategię #Warszawa2030 radni Warszawy przyjęli w 2018 roku. Ewaluacja tego dokumentu, czyli ocena aktualności jego zapisów zlecona została niezależnemu podmiotowi. Jest to szczególnie istotne w kontekście zmian, jakie nastąpiły w wyniku pandemii czy po wybuchu wojny w Ukrainie.

Co dalej?

10 czerwca odbyło się już posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego. Planiści i stratedzy miejscy przedstawili na niej wszystkie kluczowe konsekwencje nowelizacji ustaw oraz koncepcje prac nad dokumentami. Już 4 lipca Rada m.st. Warszawy podejmie decyzję w sprawie rozpoczęcia prac nad strategią i planem ogólnym.

Zanim podejmiemy pierwsze czytanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego i strategii realizujemy cykl otwartych posiedzeń Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy. Wiemy, że dokumenty planistyczne są dla większości trudne w czytaniu dlatego chcemy poznać zdanie mieszkanek oraz mieszkańców oraz pomóc w wyjaśnianiu wątpliwości i zawiłości powstających dokumentów – mówi Ewa Janczar, przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy.

Po wakacjach, na początku września, planowane jest spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych pracami nad strategią i planem ogólnym. Od tego momentu będzie można wypełniać ankietę na temat priorytetów rozwojowych dla Warszawy oraz zgłaszać formalne wnioski do planu ogólnego, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Za przygotowanie strategii i planu ogólnego odpowiadać będą dwa ściśle współpracujące ze sobą stołeczne biura – Strategii i Analiz oraz Architektury i Planowania Przestrzennego. Chociaż mowa jest o dwóch dokumentach, dla miasta jest to jeden proces przygotowania kompleksowej polityki rozwoju Warszawy.

Informacje o toczących się pracach nad planem ogólnym i strategią rozwoju oraz możliwościach włączenia się przez warszawianki i warszawiaków do tych działań będą udostępniane na bieżąco na stronach internetowych m.st. Warszawy: strategia.um.warszawa.pl oraz architektura.um.warszawa.pl.

  • Prezentacja na temat planu ogólnego i strategii do pobrania tutaj.
Bartosz Rozbiewski_Renata Kaznowska_Ewa Janczar_Paulina Nowicka Karpińska_Olaf Osica_pozują do zdjęcia na tle napisu
Zobacz galerię (2 zdjęć />)
Bartosz Rozbiewski i Renata Kaznowska przy stole_na pierwszym planie fragment głowy mężczyzny