null

Jaka będzie kultura przyszłości?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra i przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska podczas konferencji "Komunikacja miejska jest kobietą".
Zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra i przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska podczas konferencji "Komunikacja miejska jest kobietą". | Autor: Rafał Motyl

Jesteśmy w momencie przełomu, przesilenia i następujących po sobie kryzysów. Kultura, jak wiele innych branż, w ostatnich latach była targana zmianami, instrumentalizowana i poddawana naciskom. O tym, co czeka kulturę w kolejnych latach będą debatować eksperci podczas otwartego spotkania pt. „Kultura (w) przyszłości. Potrzeby, pomysły, rozwiązania” w Nowym Teatrze.

W rozwiązaniach dotyczących kultury nie możemy po prostu wrócić do czasu sprzed PiS albo rozwiązań oczekiwanych na Kongresie Kultury z 2009 roku. Potrzeba odważnych i zasadniczych zmian w wielu obszarach – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Pandemia, populizm, cenzura, wojna w Ukrainie, kryzys zdrowia psychicznego i radykalizmy obecne w społeczeństwie obnażyły z jednej strony słabości istniejącego systemu, a z drugiej strony – siłę kultury jako spoiwa społeczeństwa. Poza tym wciąż brakuje podstawowych zabezpieczeń społecznych dla artystów i artystek oraz mechanizmów stabilnego i pewnego finansowania kultury. Dlatego m.st. Warszawa razem ze Społeczną Radą Kultury i Koalicją Miast zapraszają wszystkich zainteresowanych do dyskusji, którą zaplanowano na najbliższy wtorek o godz. 18:00, w Nowym Teatrze, przy ul. Madalińskiego 10/16. Podczas spotkania eksperci i ekspertki zaprezentują wypracowane wspólnie rekomendacje dla kultury na czas przełomu.

Warto rozmawiać

Jest wiele tematów, które warto omówić na nowo. Niektóre normy prawne i sposoby organizacji podmiotów zajmujących się kulturą się zdezaktualizowało, a instrumentalne traktowanie instytucji publicznych i niepublicznych jako narzędzia propagandy i walki politycznej stało się normą. Debata będzie podzielona na cztery części poświęcone kolejno: ustawie o statusie artysty zawodowego, instytucjom kultury, decentralizacji oraz kulturze społecznej i obywatelskiej.

Organizatorzy zaprosili do dyskusji osoby z różnych środowisk i branż kultury do pogłębionej dyskusji nad wybranymi zagadnieniami organizacji finansowania i funkcjonowania kultury w Polsce, które wymagają natychmiastowej zmiany.

W wydarzeniu wezmą udział uczestnicy koordynowanej z Wrocławia, ponadlokalnej, nieformalnej sieci Koalicja Miast, która od czasów Europejskiej Stolicy Kultury jest platformą wymiany poglądów i doświadczeń w rozwoju kultury w samorządach lokalnych – powiedziała Dominika Kawalerowicz, dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury.

Na wydarzenie zapraszają: zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy – Aldona Machnowska-Góra m.st. Warszawa, Społeczna Rada Kultury oraz Koalicja Miast.

Więcej informacji znajduje się na stronie: facebook.com/events.