null

Jak stworzyć osiedla przyjazne dla mieszkańców i klimatu?

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Wypielęgnowana zieleń i kwiaty na jednym z osiedli, w tle widać nowe białe bloki

W jaki sposób zmodernizować budynek, aby był bardziej efektywny energetycznie i sprzyjał środowisku? Jak w osiągnięciu tego celu może pomóc zazielenienie najbliższej okolicy? Odpowiedzi na te pytania przyniesie projekt NEEST, w którym uczestniczy m.st. Warszawa.

NEEST (ang. NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories) to unijny projekt, w ramach którego powstaną gotowe koncepcje rozwiązań dotyczących modernizacji budynków i zazielenienia ich najbliższego otoczenia – tak, by były one bardziej przyjazne dla środowiska oraz mieszkańców. Rozwiązania te znajdą się w specjalnym poradniku dla miast – dzięki temu z gotowych, uniwersalnych podpowiedzi będą mogły skorzystać także inne samorządy.

Stolica zaangażowana we współpracę

Warszawa uczestniczy w projekcie razem z czterema innymi polskimi miastami: Krakowem, Łodzią, Rzeszowem i Wrocławiem. W NEEST jako partner merytoryczny zaangażowane jest również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W każdym z miast biorących udział w projekcie wybrano konkretny obszar, na podstawie którego będą opracowywane eko-rozwiązania modernizacji budynków i zazieleniania przestrzeni. Mają one dotyczyć nie tylko mieszkalnych budynków wielorodzinnych, ale też szkół czy obiektów użyteczności publicznej. W Warszawie pod lupę wzięto teren na Pradze-Południe, położony między ulicami Grochowską i Zbaraską oraz Stanisława Augusta i Międzyborską.

W tym roku w stolicy przeprowadzono skanowanie laserowe budynków na terenie ujętym w projekcie. Powstały również ich wirtualne modele, które posłużą do dalszych analiz. Kolejnym krokiem będą ankiety dla mieszkańców i zarządców budynków tego obszaru.

Więcej o projekcie

Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary, czyli projekt NEEST finansowany jest z programu Horyzont 2020. Realizowany jest w ramach tzw. Misji „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.” czyli jednej z inicjatyw Komisji Europejskiej.

Działania w ramach NEEST realizowane będą do czerwca 2025 r. W stolicy za koordynację projektu odpowiada Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie eko.um.warszawa.pl. Dla zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy uruchomiono również specjalny adres mailowy: neest@um.warszawa.pl.