null

Jak stolica dba o koty?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: R. Motyl

W niedzielę 8 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kota. W Polsce kocie święto przypada w lutym, ale i tak jest okazja, by przypomnieć jak stolica dba o koty wolno żyjące, których w Warszawie zamieszkuje prawie 29 tys.

Miasto troszczy się o koty przez cały rok – finansuje leczenie, sterylizacje, dokarmia, udziela dotacji organizacjom pozarządowym na ochronę zwierząt. Warto podkreślić, że koty żyjące w mieście nie są zwierzętami bezdomnymi. Nie wolno ich wyłapywać, ani gdziekolwiek wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Są one elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty wolno żyjące bytują pojedynczo lub w grupach. W wielu przypadkach grupy kotów wolno żyjących składają się z osobników spokrewnionych ze sobą, które urodziły się i wyrosły w jej obrębie. Zazwyczaj zachowują dosyć duży dystans w stosunku do ludzi.

Miasto razem z organizacjami pozarządowymi, wchodzącymi w skład Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt, od lat zwraca się do mieszkańców Warszawy (a w szczególności do zarządów budynków, administratorów nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych), o czynny udział w opiece nad kotami wolno żyjącymi w Warszawie. Apel ten szczególnie dotyczy udostępnienia całorocznego schronienia, przede wszystkim w piwnicach budynków mieszkalnych, z możliwością swobodnego wejścia i wyjścia. Domki dla kotów można ustawiać tylko dla tych zwierząt, które nie mają stałego schronienia. Tego typu rozwiązania powinny być stosowane jedynie w bezpiecznych miejscach (ogrodzonych, strzeżonych lub monitorowanych).

Od 2005 roku Miasto prowadzi działania związane z opieką nad kotami wolno żyjącymi oraz w celu ograniczenia i kontroli ich populacji. Ważnym aspektem tych działań są zabiegi sterylizacji i kastracji kotów. Osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi, tzw. społeczni opiekunowie, są to osoby, które z własnej woli i chęci pomocy opiekują się tymi zwierzętami. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, może się zgłaszać do Wydziałów Ochrony Środowiska w urzędach dzielnic.

Miasto finansuje także karmę, która przekazywana jest społecznym opiekunom. W latach 2019-2020 Warszawa zakupiła blisko 474 tony łącznie karmy suchej i mokrej. W I półroczu 2021 r. zakupiono ok. 114 ton karmy dla kotów wolno żyjących.

Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, corocznie otrzymują dotacje na sterylizację, kastrację, opiekę weterynaryjną, dokarmianie, poprawę warunków bytowania zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu Warszawy oraz działania edukacyjne. Odbywa się to w trybie otwartych konkursów ofert. Mogą one wydawać środki z dotacji zarówno na koty bezdomne i wolno żyjące, którymi same się opiekują, jak i będące pod opieką społecznych opiekunów. W 2020 r. Miasto udzieliło dotację 20 organizacjom w łącznej kwocie 900 tys. zł.

W Biurze Ochrony Środowiska funkcjonuje Wydział Spraw Zwierząt (tel. 22 44 32 579 lub 545), a w Straży Miejskiej działają specjalistyczne EkoPatrole (tel. 986). Można się z nimi kontaktować w sprawach związanych ze zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi.

Na rzecz pomocy kotom działa też punkt adopcyjno-edukacyjny Schroniska Na Paluchu - „Ochota na Kota”. Powstał on w sierpniu 2018 roku. Przestrzeń w lokalu została zaaranżowana we współpracy z behawiorystą tak, by zwierzęta mogły realizować swoje potrzeby gatunkowe. Dwa pokoje zostały wyposażone w drapaki, kryjówki, półeczki i inne akcesoria. Dzięki temu zwierzęta, czekające na swój docelowy dom, przebywają w komfortowych warunkach. W „Ochocie na Kota” realizowane są procesy adopcyjne. Osoba lub rodzina zainteresowana adopcją ma szansę poznać kota, pobyć z nim, a także porozmawiać z pracownikami punktu, którzy służą fachową pomocą zarówno przed adopcją, jak i po niej.

Schronisko na Paluchu dysponuje również kociarnią, która powstała w 2006 roku i została przystosowana do zapewnienia opieki około 180 kotom. Obecnie obiekt wymaga modernizacji. Planowane jest wyburzenie obecnego budynku i wybudowanie w tym miejscu nowego, dwukondygnacyjnego obiektu. W zależności od przyjętej technologii wykonania oraz zakresu doposażenia przewidywany koszt modernizacji kociarni wraz z wykonaniem schroniska zastępczego dla kotów na czas modernizacji  będzie kształtował się na poziomie około 3-5 milionów złotych.