null

Jak dziś badać Warszawę?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
konferencja

Przez trzy dni znawcy stolicy i popularyzatorzy wiedzy varsavianistycznej będą zastanawiać się na Uniwersytecie Warszawskim nad tym, jak dziś należy podchodzić do badań Warszawy, jaką przyjąć strategię i jakie wnioski można wyciągnąć z tych już przeprowadzonych. Patronat nad tegorocznym Mityngiem warszawskim 2021: Jak dziś badać Warszawę objął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a oficjalnie otworzy go wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Mityng został podzielony na bloki tematyczne. We wtorek odbędą się dyskusje pod hasłem „Odrzuconego dziedzictwa”, np. spotkanie w formie okrągłego stołu, w której weźmie udział m.in. Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków, dr Jarosław Trybuś – wicedyrektor Muzeum Warszawy. Z kolei w środę znawcy będą debatować o „Problemach współczesności”, a w środę porozmawiają o „Wizjach przyszłości”.

Ideą tego trzydniowego spotkania badaczy, twórców kultury i jej popularyzatorów, a także decydentów wdrażających projekty w życie jest wszechstronna refleksja nad stanem badań varsavianistycznych oraz nakreślenie strategii wiążącej projekty naukowe z realnymi potrzebami miasta i możliwościami ich realizacji. Uczestnicy Mityngu spróbują odpowiedzieć na pytania o to, jaki wpływ na varsavianistykę może mieć rozwój współczesnych interdyscyplinarnych studiów miejskich, a także o to, czy urban studies odpowiadają na problemy i konflikty obserwowane w przestrzeni dzisiejszej Warszawy.  

Mityng warszawski 2021 organizują Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Pracownią Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-25 listopada na Uniwersytecie Warszawskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście oraz będzie dostępne online na kanale YouTube Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji na stronie: www.uw.edu.pl.