null

Jak chce się rozwijać Warszawa?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Trzech biznesmenów rozmawia na ławce w centrum Warszawy, w tle biurowce

Według Strategii #Warszawa2030, stolica ma się rozwijać w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, którego filar stanowi efektywna i odpowiedzialna gospodarka. Polityka rozwoju gospodarczego, którą właśnie podpisał prezydent Rafał Trzaskowski, jest drogowskazem dla Warszawy.

Warszawa przyjęła Politykę rozwoju gospodarczego, która określa zbiór zasad i wartości pokazujących, w jaki sposób warszawski samorząd myśli o rozwoju atrakcyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Dokument opisuje najważniejsze obszary zaangażowania, które odpowiadają na lokalne i globalne trendy oraz wyzwania.

Ratusz opracowywał politykę w modelu partycypacyjnym. W jej tworzeniu brali udział przedstawiciele środowiska naukowego i biznesowego – inwestorzy, startupy, ośrodki innowacji, sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Włączyły się też organizacje pozarządowe i instytucje działające w obszarze rozwoju gospodarczego.

Polityka na nową epokę

Polityka to zbiór informacji na temat kluczowych obszarów zaangażowania miasta, które stanowią odpowiedź na trendy i wyzwania globalnej gospodarki. Zagadnienia w niej zawarte mają na celu wzmocnienie międzynarodowej pozycji Warszawy oraz jej wizerunku atrakcyjnego miasta do życia i rozwoju, w sposób zgodny z wizją rozwoju opisaną w Strategii #Warszawa2030.

Polityka rozwoju gospodarczego umożliwia realizowanie odpowiedzialnych, świadomych i zaplanowanych działań. Pozwala nam osiągnąć długofalowy cel jakim jest pozyskiwanie inwestorów oraz promocja rozwoju przedsiębiorczości. Gospodarka z impetem wkracza w nową epokę. Na rynku pracy nowością jest upowszechnienie pracy hybrydowej, wyzwaniem staje się sztuczna inteligencja, a przyszłością jest znikanie niektórych zawodów i pojawianie się zupełnie nowych – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i dodaje: - Polityka określa co trzeba robić, by przyciągać do Warszawy talenty oraz rozwijać wizerunek Warszawy jako miasta z możliwością rozwoju kariery i o wysokiej jakości życia.

Polityka gospodarcza zawiera pożądany obraz warszawskiej gospodarki przedstawiony przy pomocy cech. Takie ujęcie ma służyć efektywnemu i racjonalnemu zarządzaniu. Warszawska gospodarka ma być: innowacyjna, stabilna i odporna na kryzysy, zorientowana na mieszkańców, sprawiedliwa, odpowiedzialna i zaangażowana społecznie, kreatywna, lokalna i zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Obszary doskonałości gospodarczej

Dokument został stworzony z uwzględnieniem pięciu kluczowych obszarów doskonałości gospodarczej, które są najbardziej perspektywiczne dla miasta do 2040 roku. Mają one pomóc Warszawie generować przewagi konkurencyjne, kształtować treść przekazu w kontekście międzynarodowej promocji gospodarczej i polityki przyciągania talentów, budować gospodarczą markę Warszawy i silną pozycję względem innych europejskich ośrodków miejskich. Są to:

 1. Sektor kreatywny, w tym nowoczesne rzemiosło, branża gier komputerowych i branże z łańcucha wartości gamedev.
 2. Sektor rolno-spożywczy z wykorzystaniem biotechnologii i uwzględnieniem założeń biogospodarki.
 3. Sektor nowoczesnych usług biznesowych.
 4. Zielona gospodarka komunalna, w tym gospodarka cyrkularna oraz ekonomia współdzielenia.
 5. Centrum wsparcia startupów dla Europy Wschodniej.

Przyciąganie do Warszawy inwestycji i talentów

Priorytetowe obszary zaangażowania gospodarczego Warszawy zaprezentowane w dokumencie to:

 • przyciąganie inwestycji,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
 • wspieranie działalności innowacyjnej i kreatywnej,
 • planowanie przestrzenne i gospodarowanie nieruchomościami,
 • marketing i międzynarodowa promocja miasta,
 • stymulowanie rynku przez politykę inwestycyjną miasta,
 • zapewnienie gospodarce potrzebnych talentów,
 • budowanie sieci współpracy.

By osiągnąć sukces w tych obszarach stołeczne Biuro Rozwoju Gospodarczego już dziś prowadzi wiele działań, takich jak przyciąganie i zatrzymywanie talentów, rozwój doradztwa dla lokalnych przedsiębiorców, wspieranie i promocja warszawskich startupów, promocja Warszaw jako wspaniałego miejsca do życia i rozwoju biznesu, współpraca z sektorem nauki i biznesem.

Polityka rozwoju gospodarczego ma w pomóc osiągnąć długofalowy cel jakim jest budowanie dobrych warunków rozwoju dla inwestorów, rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego na atrakcyjnym rynku pracy.  

Dokument jest dostępny jest na miejskiej stronie biznesowej.