null

Dwa projekty integracji cudzoziemców w ramach konkursu „Razem możemy więcej”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
osoby siedzą swobodnie i rozmawiają

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pozyskał dofinansowanie ze środków Rezerwy Funduszu Pracy na realizację dwóch zadań pn. „Integracja cudzoziemców na rynku pracy” oraz „Integracja Cudzoziemców w społeczeństwie”, w ramach konkursu "Razem Możemy Więcej".

Kwota dofinansowania projektu „Integracja cudzoziemców na rynku pracy”:

1 087 722,20 zł

Kwota dofinansowania projektu „Integracja Cudzoziemców w społeczeństwie”:

 855 000,00 zł

Całkowita kwota dofinansowania: 1.942.722,20 zł

Całkowita wartość zadań: 1.942.722,20 zł

Projekty Miasta Stołecznego Warszawy mają na celu aktywizację zawodową oraz poprawę integracji i aktywności społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce,
ze szczególnym uwzględnieniem osób z Afganistanu i Ukrainy.

Działania na terenie miasta realizowane są przez następujące jednostki organizacyjne m.st. Warszawy: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) oraz trzy ośrodki pomocy społecznej (OPS Bemowo, OPS Bielany i OPS Praga - Południe). Specjaliści zatrudnieni w tych jednostkach oraz osoby współpracujące prowadza obecnie rekrutacje do obu projektów. Więcej informacji na stronie Europa i świat 

Koordynację działań prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowej (Zespół Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców BWM). 

 
Flaga i godło RP