null

Ile zieleni na placu Bankowym?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zielony skwer na Bankowym przy gmachu d. Banku Polskiego i Giełdy_wizualizacja
Wizualizacja placu Bankowego ze skwerem przy gmachu d. Banku Polskiego i Giełdy | Autor: MAU Architecture & Urbanism

Drzewa, skwer, fontanna, uporządkowane zespoły przystanków komunikacji miejskiej – znamy wstępną koncepcję zmian proponowanych na placu Bankowym. Ma być bardziej zielony i przyjazny dla pieszych, pasażerów i rowerzystów.

Więcej zieleni na placu Bankowym! – tego chcą mieszkanki i mieszkańcy Warszawy w setkach ankiet, które zebraliśmy. Potwierdzili to też uczestnicy warsztatów, którzy przybyli licznie na wszystkie spotkania. Większość narzeka, że plac jest zdominowany przez asfalt i samochody. Policzyliśmy, że powierzchnia utwardzona zajmuje tu aż 96 proc. obszaru placu. Należy tu usunąć różne bariery i przeszkody trudne do pokonania dla osób o ograniczonej mobilności czy dla rodziców z wózkami dziecięcymi – mówi Maciej Mycielski z pracowni MAU Architecture & Urbanism, która prowadziła warsztaty projektowe na zlecenie miasta Warszawy.

Teraz zieleń zajmuje zaledwie 4 proc. powierzchni placu Bankowego, który jest zalany głównie asfaltem i pokryty betonem. Po wprowadzeniu proponowanych zmian, drzewa, krzewy i kwiaty zajmowałyby około jedną czwartą jego przestrzeni, czyli ponad pięć razy więcej niż dziś.

Nowe Centrum Warszawy i trzy place

Plac Bankowy to jeden z kluczowych elementów Nowego Centrum Warszawy. W ramach tego projektu ulice i place w sercu miasta są przebudowywane na bardziej przyjazne i wygodne dla wszystkich użytkowników. Stają się bezpieczniejsze, zapewniają wygodne dojścia i dojazdy komunikacją zbiorową, mają udogodnienia dla pieszych, przybywa też zieleni i dróg dla rowerów. Taka pozytywna zmiana nastąpiła na przebudowanej właśnie ulicy Marszałkowskiej po jej zachodniej stronie, gdzie od Królewskiej do placu Bankowego powstała droga dla rowerów i wprowadzono drzewa, krzewy i byliny. A to dopiero początek serii zielonych zmian na placu Bankowym i w całym Nowym Centrum Warszawy.

Cały proces i warsztaty projektowe dotyczą tak naprawdę konstelacji trzech ważnych placów w centrum Warszawy. Mamy już wypracowaną na warsztatach koncepcję nowego zagospodarowania placu Teatralnego. Teraz pracujemy nad odnową Bankowego. A już na początku grudnia zaczynamy warsztaty projektowe na temat placu Żelaznej Bramy. Musimy bowiem pamiętać, że zmiana na jednym z tych placów wpływa na funkcjonowanie pozostałych – przypomina Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

W projektowaniu zmian na placu Bankowego trzeba brać pod uwagę trzy ważne aspekty: konserwatorski (zabytkowa, klasycystyczna zabudowa po zachodniej stronie zaprojektowana przez Antoniego Corazziego w latach 20. i 30. XIX wieku); komunikacyjny (ważny punkt przesiadkowy i transportowy) i zieleni (adaptacja do zmian klimatu). Należy też pamiętać o kluczowych powiązaniach z placami w sąsiedztwie oraz innymi rejonami Śródmieścia.

Trójkątny skwer, deptak, miejsce spotkań

Plac Bankowy został wytyczony w czasach Królestwa Kongresowego. Miał wtedy kształt trójkąta. Jego przestrzeń zajmowała zieleń. Początkowo był tam tylko trawnik, później skwer z drzewami. Stanęła też fontanna w południowej części placu. Została przeniesiona i dziś zdobi skwer przed kinem Muranów. Architekci i urbaniści z pracowni MAU swoją roboczą koncepcją na nowy plac Bankowy w pewnym stopniu nawiązują do jego przedwojennego urządzenia. Zamiast parkingu przy pomniku Juliusza Słowackiego proponują skwer z nowym elementem wodnym, bardzo oczekiwanym przez mieszkańców. Po zachodniej stronie placu – wzdłuż elewacji monumentalnych gmachów autorstwa Corazziego – aż do Elektoralnej, gdzie na rogu stoi siedziba dawnego Banku Polskiego i Giełdy – prowadziłby deptak tylko dla pieszych. Dziś w gmachu dawnego pałacu Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu siedzibę ma m.in. prezydent m.st. Warszawy. W tej części placu nie byłoby samochodów. Skwer miałby kształt trójkąta, architekci sugerują, że można byłoby urządzić tu miejsce spotkań podobne to tego na skwerze przy metrze Ratusz-Arsenał.

Gdzie przystanki?

Punkt przesiadek do stacji metra Ratusz Arsenał zapewnia zespół przystanków po północnej stronie skrzyżowania z Al. Solidarności. Nowe zgrupowanie przystanków tramwajowych i autobusowych w rejonie wlotu ulicy Senatorskiej na plac Bankowy zapewni lepszą obsługę obszaru na południe od placu. Jeden z wariantów koncepcji przewiduje wydzielony pas dla autobusów, które jeżdżą od placu Teatralnego.

Będziemy jeszcze weryfikować czy takie rozwiązanie miałoby funkcjonować docelowo czy tylko czasowo – mówi Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Pod uwagę brana jest także przebudowa torowiska tramwajowego i takie jego odsunięcie od pałacu Błękitnego, żeby zmieścić przy nim drogę dla rowerów. Zmiana ta daje szansę na poprawę warunków dla pieszych i rowerzystów po wschodniej stronie placu. Nowe drogi dla rowerzystów są planowane po obu stronach placu Bankowego. Ogród Saski stałby się łatwiej dostępny dla wszystkich.

A co z pomnikami?

Mieszkańcy na warsztatach sugerowali znalezienie lepszego miejsca dla pomnika prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Architekci z MAU proponują nową lokalizację pomnika – na osi obecnego ratusza przed główną bramą lub wewnątrz dziedzińca. Sugerują też nieznaczne przesunięcie pomnika Juliusza Słowackiego na główną oś gmachu dawnego pałacu Ministra Skarbu.

Wiemy, jakie zmiany chcemy wprowadzić na placu Bankowym. Roboczą koncepcję wypracowaliśmy na warsztatach projektowych wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami Warszawy. Teraz będziemy dopracowywać szczegóły i całość uzgadniać z urzędami, w tym z konserwatorami zabytków, którzy także aktywnie biorą udział w naszej wspólnej pracy. W efekcie powstanie koncepcja nowego zagospodarowania placu, która pozwoli na sporządzenie projektu potrzebnego do wprowadzenia zmian – zapowiada Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Teraz czas na plac Żelaznej Bramy

W czerwcu 2023 roku odbyły się warsztaty projektowe dla placu Teatralnego. Teraz czas na kolejny etap zmian w ramach NCW i warsztaty projektowe dla placu Żelaznej Bramy.

Jak na nowo zagospodarować plac Żelaznej Bramy w taki sposób, aby przestrzeń przed pałacem Lubomirskich na Osi Saskiej była lepiej powiązana z Ogrodem Saskim? I co na to mieszkanki i mieszkańcy? Warsztaty rozpoczną się w sobotę, 2 grudnia, spacerem architektonicznym na placu Żelaznej Bramy.

Konsultacje trwają do 13 grudnia 2023 r. Nie obowiązują żadne zapisy. Na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny.

Żeby wziąć udział w spotkaniach, warsztatach i dyskusjach można:

  • do 28 listopada wypełnić ankietę online na stronie https://konsultacje.um.warszawa.pl/plac-zelaznej-bramy
  • przyjść na spacer architektoniczny 2 grudnia (sobota) o godz. 11:00 – zbiórka przy pomniku Tadeusza Kościuszki
  • pracować z ekspertami na sesjach warsztatowych w Widok Towers (Aleje Jerozolimskie 44):
  • 4 grudnia (poniedziałek) godz. 17:00-20:30;
  • 7 grudnia (czwartek) godz. 17:00-20:30;
  • 13 grudnia (środa) godz. 17:00-20:00 – prezentacja wypracowanej koncepcji;
  • odwiedzić punkt konsultacyjny 5 grudnia (wtorek) między w godz. 16:00-18:00 w Widok Towers.

W trakcie warsztatów 4 i 7 grudnia dla dzieci przygotowane będą zajęcia plastyczno-architektoniczne. Zapewniona dobra zabawa i opieka.

Więcej informacji: https://konsultacje.um.warszawa.pl/plac-zelaznej-bramy

Plan zielonego placu Bankowego z drzewami i zielenią_szkic architektoniczny_widok od góry
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Plan zielonego placu Bankowego z drzewami i zielenią_szkic architektoniczny_widok od góry