null

II tura wyborów: zapewniamy transport na wybory

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podobnie jak przed I turą wyborów prezydenckich, Warszawa zapewni bezpłatny transport na wybory prezydenckie dla osób starszych oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Transport dla osób starszych
Osoby, które mają trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z pomocy Straży Miejskiej w dojeździe do lokalu wyborczego w najbliższą niedzielę. Pomoc ta jest kierowana do wyborców, którzy mają problem z poruszaniem się i nie wymagają specjalistycznego transportu, np. do osób starszych. Ci, którzy zapomną o swojej maseczce, otrzymają ją od strażników.
Strażnicy będą stosowali wszelkie procedury bezpieczeństwa. Tak jak podczas I tury wyborów prezydenckich na wyposażeniu strażników miejskich będą: przyłbice, maseczki, rękawiczki, termometry, płyny do dezynfekcji.
Aby skorzystać z bezpłatnego transportu do punktu wyborczego, wystarczy w dniu II tury wyborów prezydenckich (niedziela, 12 lipca br.) zgłosić się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Zgłoszenia będą przyjmowane pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu 22 598 69 29, w godzinach 7.00-19.00. Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole Straży Miejskiej.

Transport dla osób z niepełnosprawnościami
Z usługi bezpłatnego dowozu mogą skorzystać też osoby z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia są przyjmowane do 11 lipca, do godz. 15.00, telefonicznie pod numerami telefonów (22) 298 59 00 i 720 915 300 lub poprzez e-mail pod adresem bus@specjaltrans.pl. Dowóz osób do lokali wyborczych będzie realizowany przez Usługi Transportowe Marek Włastowski.

Zmiana lokalizacji OKW we Włochach
Ze względu na remont Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4b, komisje wyborcze które były w niej ulokowane w trakcie I tury wyborów, na II turę musiały zostać przeniesione:

  • OKW nr 671 – do przedszkola nr 313 przy ul. Sulmierzyckiej 1
  • OKW nr 672 – do przedszkola nr 314 przy ul. 1 Sierpnia 36a

OKW

Granice obwodu głosowania

Aktualna siedziba OKW
(II tura – 12 lipca)

671

al. Dwudziestolatków: 1, 1A, 3; ul. Lechicka: numery parzyste i nieparzyste od nr 1 do nr 13 i nr 15; ul. Radarowa: nr 1 i od nr 6A do nr 32 

Przedszkole nr 313,
ul. Sulmierzycka 1,
02-139 Warszawa

672

al. Dwudziestolatków: 2, 2A, 4, 4A, 6; ul. Radarowa: 2A, 4, 4B; ul. 1 Sierpnia: 33, 35, 37, 39, 41

Przedszkole Integracyjne
nr 314, ul. 1 sierpnia 36A,
02-134 Warszawa

Urząd czynny do godz. 18.00
Do 10 lipca delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich będą czynne o dwie godziny dłużej, tj. do godz. 18.00. Wszystko po to, by umożliwić mieszkańcom wzięcie udziału w II turze wyborów na Prezydenta RP - nawet jeśli w tym czasie wyjeżdżają na wakacje.
Sprawy związane z wyborami prezydenckimi można załatwić w godzinach pracy urzędu, bez konieczności wcześniejszego umówienia się (obowiązek wcześniejszej rejestracji dotyczy innych spraw urzędowych – ograniczenie wprowadzone w związku ze stanem epidemii). Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich znajdują się w Urzędach Dzielnic  za wyjątkiem Dzielnicy Śródmieście. Mieszkańcy tej dzielnicy sprawy związane z wyborami mogą załatwiać w Wydziale Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów przy ul. Kruczkowskiego 2.

Zaświadczenia o głosowaniu poza miejscem zamieszkania
Do 10 lipca można pobrać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Dotychczas zrobiły tak 67 944 osoby, z czego 30 500 przed I turą wyborów prezydenckich, a po 29 czerwca zaświadczenia wzięły 37 444 osoby.
Zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania uprawnia do głosowania w każdej Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie kraju, również w komisji „macierzystej”. Zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwia także głosowanie za granicą, ale jedynie w tych krajach, w których MSZ nie zarządził wyłącznego głosowania korespondencyjnego. Zaświadczenie „od ręki” można otrzymać w urzędach dzielnic (za wyjątkiem Śródmieścia, gdzie zaświadczenia są wydawane w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy ul. Kruczkowskiego 2). Osoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia – na I i II turę.

Dane wyborcze narastająco (stan na 8 lipca)

 

Łącznie
(I i II tura)

do 28 czerwca
(I tura wyborów)

8 lipca

7 lipca

6 lipca

3 lipca

2 lipca

1 lipca

30 czerwca

Liczba osób dopisanych
do spisu wyborców

113000

91300

21700

15400

11000

7200

4300

1450

300

Liczba osób wpisanych
do rejestru wyborców

5150

4000

1150

1070

900

550

300

120

30

Liczba wydanych zaświadczeń
o prawie do głosowania

67944

30500

37444

28900

22200

16000

11000

7000

2600

Liczba zgłoszonych zamiarów głosowania korespondencyjnego

17200

14300

2 900 (wnioski składane do 30 czerwca)