null

Góra dobrych projektów obywatelskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zjeżdżalnia, latarnia, budka dla ptaków, drzewo, ławka
Projekty z budżetu obywatelskiego

1275 spośród 1943 przesłanych do budżetu obywatelskiego projektów zostało zakwalifikowanych do głosowania. Dziś poznaliśmy wyniki oceny zgłoszonych pomysłów.

Warszawa sprawdziła możliwości realizacji projektów, które mieszkańcy zgłosili w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego. Spośród 1943 przesłanych propozycji, urzędnicy dopuścili 1275 do głosowania – 129 ogólnomiejskich i 1146 dzielnicowych. To jeszcze nie koniec procedury – autorzy pomysłów ocenionych negatywnie mogą odwołać się od decyzji do 11 maja.

Przez ostatnie trzy miesiące ocenialiśmy możliwość realizacji pomysłów mieszkańców. Sprawdzaliśmy z rozwagą każdy projekt – czy jest zgodny z przepisami prawa, czy da się go zrealizować w proponowanym terminie itp. – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w warszawskim Ratuszu. – Bardzo się cieszę, że podobnie jak w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego, większość z nich została oceniona pozytywnie. Mieszkańcy i mieszkanki pokazali kolejny raz, że nie tylko wiedzą, czego potrzebują w naszym mieście, ale też mają pomysł, jak to wprowadzić w życie.

Ocena za nami

Wszystkie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego podlegały ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale Rady m.st. Warszawy. Te pomysły, które spełniły kryteria formalne, trafiły do oceny merytorycznej polegającej na sprawdzeniu możliwości ich realizacji. Oceniana była m.in. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, wskazana lokalizacja projektu, a także czas i szacunkowy koszt realizacji projektu.

Jeżeli w trakcie weryfikacji okazało się, że projekt wymaga zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie, pracownicy urzędu kontaktowali się z ich autorami – przedstawiali proponowany zakres zmian i wyjaśniali, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Projektodawcy mogli się odnieść do tych propozycji w ciągu sześciu dni od momentu otrzymania informacji z urzędu. Jeżeli nie udało się osiągnąć porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł został oceniony negatywnie.

Statusy projektów (stan na 4 maja 2022 r.):

  • Projekty ocenione pozytywnie: 1275, w tym 129 ogólnomiejskich i 1146 dzielnicowych, 
  • Projekty ocenione negatywnie: 597, w tym 73 ogólnomiejskie i 524 dzielnicowe,
  • Projekty wycofane przez autora: 71, w tym 7 ogólnomiejskich i 64 dzielnicowe.

Wyniki oceny wszystkich projektów wraz z uzasadnieniami zostały opublikowane na stronie budżetu obywatelskiego.

Odwołania w maju

W przypadku zastrzeżeń co do negatywnego wyniku oceny projektu, autor może poprosić o jej powtórne przeprowadzenie. Od 4 do 11 maja należy złożyć odwołanie.

Można to zrobić poprzez stronę budżetu obywatelskiego albo tradycyjnie. Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, za pośrednictwem kancelarii ogólnej przy Al. Jerozolimskie 44 (dla projektów na poziomie ogólnomiejskim).

Odwołania będą rozpatrywane do 31 maja. Tego dnia poznamy ostateczne wyniki oceny, a zarazem listę projektów dopuszczonych do głosowania.

Głosowanie w czerwcu

Głosowanie na projekty odbędzie się od 15 do 30 czerwca. Głosować może każdy mieszkaniec Warszawy – nie trzeba być zameldowanym, nie trzeba być pełnoletnim. Oddać głos będzie można przez internet lub osobiście.

Wyniki głosowania mieszkańców i lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 13 lipca. Będą one realizowane w 2023 roku.