null

Główny specjalista ds. koordynacji inwestycji i remontów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Inwestycje w placówki szkolne realizowane są zgodnie z harmonogramem

Jednym z Twoich zadań będzie koordynowanie realizacji inwestycji jednostek i osób prawnych m.st. Warszawy oraz ocena stanu realizacji inwestycji i remontów.

Jeśli posiadasz:

  • wykształcenie wyższe I lub II stopnia na kierunkach technicznych,
  • minimum 4-letni staż pracy,
  • powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa w bezpośrednim wykonawstwie lub projektowaniu, nadzorze inwestorskim,
  • uprawnienia budowlane do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

zapoznaj się z ogłoszeniem i zaaplikuj na stronie e-Rekrutacje, wpisując w wyszukiwarkę UM/5508/2022/BA/KPA