null

Główny specjalista ds. geomatyki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie panoramy Warszawy - tak zwane rybie oko. W tle Pałac Kultury i Nauki oraz warszawskie biurowce

Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie koordynacja i realizacja zadań z zakresu nadawania nazw obiektom miejskim i utrzymywanie w stanie aktualności baz danych i nazewniczych dla m.st. Warszawy.

Jeśli posiadasz:

  • wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu geodezji i kartografii, informatyki lub innych kierunków związanych z przetwarzaniem danych przestrzennych,
  • minimum 4-letni staż pracy,
  • powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, kartografii, informatyki, przetwarzania danych przestrzennych, gospodarki przestrzennej lub administracji publicznej,

wyszukaj ogłoszenie numer UM/5617/2022/BG/PRA na stronie e-Rekrutacje  i zaaplikuj.