null

GIOŚ informuje o smogu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok na kolorowe kamienice na Starym Mieście. Na horyzoncie wieżowce warszawskie.

W środę, 10 stycznia 2024 r., Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że w Warszawie istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Prognozowane przekroczenie obejmuje obszar dzielnicy Śródmieście.

W tym okresie, na wskazanym obszarze, obowiązują działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza:

 • zakaz korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła. Nie dotyczy to sytuacji, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
 • zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • zalecenie zawieszenia prac budowlanych powodujących powstawanie emisji powierzchniowej,
 • zraszanie pryzm materiałów sypkich, znajdujących się na otwartej przestrzeni w celu wyeliminowania pylenia,
 • kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej, zakazu spalania odpadów i zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni,
 • kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin,
 • kontrole czystości dróg wyjazdowych z terenów prowadzonych inwestycji (budów).

Zalecane środki ostrożności dla mieszkańców:

 • ogranicz przebywanie na otwartej przestrzeni i intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza.

Program ochrony powietrza (Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego) jest dostępny pod adresem: http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 597 94 81 lub pod adresem e-mail: powietrze@mazovia.pl.

Treść komunikatu GIOŚ dostępna jest pod adresem: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/11434