null

Gdzie pies może chodzić bez smyczy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Gdzie pies może chodzić bez smyczy?
Gdzie pies może chodzić bez smyczy?

Warszawiacy mogą spuścić psa smyczy jedynie w mało uczęszczanych miejscach i na wybiegach dla zwierząt. Mają jednak obowiązek kontroli pupila, tak by zwierzę nie zagrażało pozostałym mieszkańcom. Od przyszłego roku zmieniają się przepisy. Pies będzie musiał mieć adresatkę bądź czip.

Miejsca publiczne

Obecnie w ramach Uchwały nr XIV/292/2015 Rady m.st. Warszawy właściciele psów są zobowiązani do zachowania ostrożności podczas spacerów z czworonogiem. Psy mogą chodzić bez smyczy jedynie na terenach, gdzie nie ma dużej liczby osób np. pola, zieleńce, czy małe uliczki oraz na specjalnych wybiegach dla zwierząt. Wyjątkiem są zwierzęta agresywne i takie, które stanową zagrożenie dla otoczenia: opiekunowie niebezpiecznych psów muszą bezwzględnie założyć zwierzęciu kaganiec i trzymać czworonoga na smyczy.

W związku z nową Uchwałą nr LXI/1631/2018 Rady m.st. Warszawy zmieniają się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. W 1 stycznia 2019 roku warszawiacy będą mogli spuścić psa ze smyczy w miejscu publicznym, pod warunkiem zachowania przez właściciela bądź opiekuna pełnej kontroli nad zwierzęciem i zapewnienia mu oznakowania np. adresatki lub czipa. Jeśli właściciel nie będzie miał pełnej kontroli nad zachowaniem psa i jego podopieczny stworzy niebezpieczną sytuację, właściciel może zostać ukarany grzywną do 1000 zł bądź ograniczeniem wolności. W dalszym ciągu wyjątek stanowią psy niebezpieczne, które powinny być wyprowadzane pod szczególnym nadzorem, z założonym kagańcem.

Pamiętajmy, że spuszczając psa na chodniku są wokół nas inni mieszkańcy. Nie każdy ma zaufanie do zwierząt, niektórzy mogą się ich bać. W trosce o nasz wspólny komfort i bezpieczeństwo prosimy właścicieli psów, by byli czujni wyprowadzając czworonogi. Inwestujemy w wybiegi dla zwierząt, by warszawiacy mogli bawić się ze swoim pupilem i pozwolić mu na chwilę swobody na zielonym terenie – mówi Michał Olszewski, prezydent m.st. Warszawy.

Ostatnio w mediach pojawiło się wiele wątpliwości, co do nowych przepisów w Kodeksie wykroczeń. Dotychczas za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia maksymalna kwota mandatu mogła wynieść 250 zł. Był to zapis w art. 77 Kodeksu wykroczeń. Obecnie kwota grzywny zwiększyła się do 1000 zł. Jednak taką kwotę i wyższą może zasądzić jedynie sąd. Ponadto dodano paragraf drugi, w którym wprowadzono karę grzywny do 5000 zł, jeżeli zwierzę swoim zachowaniem stworzy niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Sąd może też zadecydować o ograniczeniu wolności – mówi st. insp. Sławomir Smyk, rzecznik Straży Miejskiej. 

Sytuacją zagrażającą życiu lub zdrowiu jest zarówno ugryzienie przez psa jak również wybiegnięcie czworonoga na środek ulicy, które powoduje utrudnienia w ruchu drogowym. Warszawiacy powinni pamiętać, że opiekun może spuścić psa ze smyczy, jednak musi wziąć za to pełną odpowiedzialność.

– Według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r., za naruszenie art. 77 Kodeksu wykroczeń funkcjonariusz może nałożyć mandat karny wysokości od 50 do 250 zł – dodaje st. insp. Sławomir Smyk, rzecznik Straży Miejskiej.

W Polsce jest 11 ras psów uznawanych za agresywne: amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu; rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący i owczarek kaukaski.

Z psem po mieście

Osoby zamieszkujące osiedla muszą dostosować się do regulaminu administratora budynku, np. wychodząc z klatki schodowej muszą założyć psu smycz bądź kaganiec. Specjalne regulaminy obowiązują również w niektórych parkach. W lasach czworonogi muszą być prowadzone na smyczy. W przypadku rezerwatów, takich jak Las Kabacki, Las Bielański, Olszynka Grochowska, Łosiowe Błota obowiązuje zakaz wprowadzania psów.

Mieszkańcy mogą też podróżować z czworonogiem komunikacja miejską. Przewóz zwierząt jest bezpłatny, jednak właściciel musi pamiętać o trzymaniu psa na smyczy z nałożonym kagańcem. Kierowcy autobusów i tramwajów mają prawo wyprosić z pojazdu opiekuna wraz z czworonogiem, gdy zwierzę zachowuje się agresywnie bądź jest uciążliwe dla pozostałych pasażerów.

Psie wybiegi

Obecnie w Warszawie jest 26 wybiegów dla psów. Mieszkańcy chętnie przychodzą tam na spacery, by ich pupil mógł swobodnie biegać. Oprócz ogrodzonego terenu, właściciele czworonogów mają do dyspozycji wygodne ławki, bezpłatne torebki na psie odchody i kosze, do których mogą wrzucić zanieczyszczenia. Dodatkowo, w niektórych parkach zainstalowano specjalne atrakcje dla zwierząt, min. labirynty, tunele, płotki, huśtawki czy słupki do slalomu. Listę wybiegów dla psów można znaleźć tutaj.

Nowe przepisy

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń zwiększyła karę za niedopilnowanie swojego psa, ale nie zniosła pozostających w mocy lokalnych regulaminów utrzymania czystości i porządku. Od 15 listopada 2018 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń, w którym m.in. zmieniono zapisy art. 77 brzmiący:

  • § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
  • § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”

W stolicy do końca roku obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy, który mówi m.in.:

  • § 26 ust. 4: „Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób dorosłych, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.”
  • § 26 ust. 5: „ Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zapewnienia przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa.”

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać zapisy nowego Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały LXI/1631/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r., który mówi m.in.:

  • § 26 ust. 3: „Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.”
  • § 26 ust. 4: „Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt tj. gdy pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad psem. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, innych zwierząt i uczestników ruchu drogowego.”

Wprowadzenie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym postępowania z psami miało na celu dostosowanie aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała do obowiązujących przepisów prawa wyższego rzędu, jakim jest ustawa o ochronie zwierząt i artykułem 10 a ust. 3, który „stanowi, iż zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”.