null

Gdzie do lekarza, gdy przychodnia już zamknięta?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przychodnia przy ul. Kickiego już po remoncie. Fot. Z.Sosnowska
Punkt rejestracji w przychodni, fot. Z. Sosnowska

Kiedy nagle zachorujemy albo poczujemy się źle, w Warszawie można zgłosić się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Placówki te przyjmują pacjentów w nocy, dni wolne i święta.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Co ważne, można udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie się mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożyło się swoją deklarację.

Nocna i świąteczna pomoc udzielana jest od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

Dyżurujący lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), telefonicznie.

Gdy wymaga tego stan zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić na miejscu badania laboratoryjne. Dzieje się tak w przypadku, gdy miejsce udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma dostęp do badań laboratoryjnych. Wykaz świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej, jakie może zlecić lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmuje katalog 21 badań laboratoryjnych, w tym m.in.

 • morfologia krwi 8-parametrowa;
 • glukoza z krwi żylnej;
 • kreatynina;
 • potas (K);
 • sód (Na);
 • białko c-reaktywne (CRP);
 • badanie ogólne moczu (profil);
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 • aminotransferaza alaninowa (ALT);
 • mocznik;
 • bilirubina całkowita;
 • test antygenowy w kierunku: SARS CoV-2 / grypy A+B / RSV;

Najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Plik jest aktualizowany na bieżąco. Można też skorzystać z mapy dostępnej na stronie pacjent.gov.pl.