null

Gala Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nagroda im. Mazowieckiego

Znani są już laureaci IV edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy im. Tadeusza Mazowieckiego. Wyróżnienia przyznawane są osobom młodym działającym na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. W piątek wieczorem w Akademii Sztuk Pięknych podczas uroczystej gali nagrody odebrali tegoroczni zwycięzcy.

Nagroda im. T. Mazowieckiego przyznawana jest młodym ludziom przede wszystkim za działania na rzecz praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej.

Ze zgłoszeń do nagrody dowiadujemy się, że młodzi ludzie są aktywni. Są bardzo mądrzy i krytycznie patrzą na świat. W podejmowaniu trudnych działa wykazują się dużą odwagą, również wtedy kiedy spotykają się ze sprzeciwem i trudnościami w ich młodym życiu. Daje to nam nadzieję, że przyszłość i świat jest w dobrych rękach. To ważne, że społeczeństwo zauważa aktywność młodych osób, w jaki sposób starają się zmieniać świat i to robią – mówi zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra, przewodnicząca Kapituły Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego.

W tym roku Prezydent m.st. Warszawy przyznał trzy główne nagrody. Otrzymali je:

 • Ewa Markiewicz, w kategorii wiekowej 15-19 lat, za wszechstronną działalność wolontariacką, wspieranie osób w spektrum autyzmu, szerzenie wiedzy z zakresu prawa poprzez organizację konkursu dla licealistów i licealistek oraz aktywizację
   
 • Kamil Bonas, w kategorii wiekowej 20-26 lat, za wszechstronne i aktywne działania na rzecz społeczności studentów Uniwersytetu Warszawskiego, podejmowanie ważnych tematów z zakresu ekologii, za budowanie świadomości na temat zdrowia psychicznego, popularyzację wiedzy o środowisku LGBTQ+ oraz propagowanie postaw proekologicznych.
   
 • Mikołaj Wolanin, jako drugi w kategorii wiekowej 20-26 lat, za działalność interwencyjno-poradniczą związaną z Prawami Uczniowskimi, propagowanie tematów dotyczących praw człowieka i aktywną pomoc osobom potrzebującym, a także wzorowy przykład zaangażowania obywatelskiego.

W skład kapituły konkursu wchodzą przedstawiciele prezydenta, Rady Miasta oraz Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, laureaci ubiegłorocznych edycji konkursu oraz przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W tym roku gremium wybierało spośród 91 zgłoszeń.

Wyróżnienia

Dodatkowymi kryteriami, według których oceniano kandydatów są spójność postawy kandydata z upowszechnianymi przez niego postawami obywatelskimi, wartość społeczna tj. wpływ, jaki wywiera na swoje najbliższe otoczenie bądź na społeczności lokalne działalność i promocja na rzecz Warszawy. Prezydent m.st. Warszawy postanowił wyróżnić także:

 • Antoninę (Tal) Patelską, w kategorii wiekowej 15-19 lat, za różnorodną działalność społeczną w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz zainicjowanie i aktywne współtworzenie bezpiecznej przestrzeni dla osób z grup wykluczonych pn. Queerowe Kółko Szydełkowania.
   
 • Zuzannę Piontke, w kategorii wiekowej 20-26 lat, za szerzenie wiedzy na temat zespołu MRKH, założenie i prowadzenie projektu Bezpestkowe, a następnie fundacji o tej samej nazwie.
   
 • Zofię Kościk, w kategorii wiekowej 15-19 lat, za włączanie w debatę publiczną głosu młodych osób doświadczających ubóstwa oraz promowanie postaw demokratycznych wśród rówieśników.
   
 • Piotra Borczyńskiego, w kategorii wiekowej 20-26 lat, za determinację w działaniach zmierzających do powołania Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich oraz działania promujące i wspierające prawa uczniowskie i studenckie.

Zaangażować młodych

Nagrodę dedykuję wszystkim, z którymi mogę współpracować. To ta młodzież, która jest najbardziej zagrożona wykluczeniem, która wiele wniosła w moje życie, motywuje mnie do naprawiania tego, czego gołym okiem nie widzimy, a to pośród nas jest. Wykluczenie i ubóstwo – wskazała dziękując za wyróżnienie Zofia Kościk.

Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego ma docenić aktywność i zaangażowanie młodych w działania na rzecz stolicy. W ten sposób nagradzana jest sprawczość młodzieży. Uczestnictwo w życiu miasta młodych warszawiaków jest jednym z priorytetów polityki młodzieżowej m.st. Warszawy.
 

Więcej informacji o poprzednich edycjach i laureatach na stronie Nagrody.

Nagroda im. Mazowieckiego 2023
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Nagroda im. Mazowieckiego 2023
Nagroda im. Mazowieckiego 2023
Nagroda im. Mazowieckiego 2023
Nagroda im. Mazowieckiego 2023