null

Fundusz Edukacji Kulturalnej – nowy nabór

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na bladoróżowym tle prostokąty, strzałka,logo i napis Fundusz Edukacji Kulturalnej

Dzielnicowe instytucje kultury mogą ubiegać się o dotacje miasta na realizowanie projektów dotyczących edukacji kulturalnej. Właśnie ruszył nabór wniosków na ten rok.

O przyznanie dofinansowania z Funduszu Edukacji Kulturalnej mogą ubiegać się dzielnicowe domy kultury oraz biblioteki publiczne. Zgłaszane przez nie projekty mogą być realizowane samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (dom kultury, biblioteka, szkoła, przedszkole, wspólnota sąsiedzka, spółdzielnia mieszkaniowa, miejsce aktywności lokalnej, organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna albo osoby – artyści, aktywiści). Uczestnikami i twórcami mogą być także cudzoziemcy, migranci, uchodźcy.

Zgłaszane projekty powinny realizować założenia programów wykonawczych „Kultura blisko domu” oraz „Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy” do Strategii #Warszawa2030. Ważne, by podejmowały aktualne tematy społeczne (różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo, tożsamości lokalne i narodowe, środowisko naturalne), a także prowadziły dialog z istniejącymi dziełami i dziedzictwem kulturowym, czy rozwijały kompetencje przyszłości.

Edukacja kulturalna może stwarzać szansę do spotykania się w różnorodności, do wspólnej rozmowy i twórczego działania. Możliwość doświadczania tych różnic w trakcie procesu twórczego, sąsiedzkich działań aktywistycznych lub artystycznych, warsztatów twórczych, dyskusji, spotkań albo innych sytuacji, to potencjał na zastąpienie niechęci i niepewności realnym przeżyciem. Z przeżycia zaś może zrodzić się ciekawość, refleksja, wiedza, zaufanie – czytamy w Priorytetach FEK.

Każda instytucja może starać się o maksymalnie dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych. Termin składania wniosków w Biurze Kultury upływa 4 lutego.

Szczegółowe informacje na temat procedury przyznawania dotacji, a także warunków, jakie należy spełnić, znajdują się w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.