null

Fundusz Edukacji Kulturalnej 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnicowe instytucje kultury mogą już składać wnioski do Funduszu Edukacji Kulturalnej 2023. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 stycznia 2023 r., do godz. 16:00. Priorytetowo traktowane będą działania korespondujące z istniejącymi dziełami i dziedzictwem kulturowym oraz te wspierające kompetencje przyszłości.

Jesteśmy przekonani, że edukacja kulturalna to być może jedna z najważniejszych podwalin społeczeństwa przyszłości. Społeczeństwa krytycznego, broniącego wartości i demokracji. Priorytetowe są następujące zadania: dialog z istniejącymi dziełami i dziedzictwem kulturowym oraz wspieranie kompetencji przyszłości. Zachęcam Was do tworzenia z nami społeczeństwa i kultury przyszłości – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

O przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej mogą ubiegać się dzielnicowe domy kultury oraz biblioteki publiczne, których organizatorem jest m.st. Warszawa. Każda instytucja może zgłosić maksymalnie dwa projekty. Treść ogłoszenia oraz informacje o potrzebnych dokumentach można znaleźć w BIP.

Na jakie projekty czekamy?

Rekomendacje dotyczące działań, które mogą otrzymać wsparcie finansowe z FEK, zawarte są w dokumencie „Edukacja Kulturalna w Warszawie”. Priorytetowe są projekty uwzględniające dialog z istniejącymi dziełami i dziedzictwem kulturowym oraz wspierające kompetencji przyszłości.

Dziedzictwo kulturowe może stać się pretekstem do spotkania, wymiany myśli lub rozpoczęcia procesu twórczego. A wspieranie kompetencji przyszłości, takich jak: krytyczne myślenie, umiejętność podejmowania dialogu, trafnej oceny informacji, umiejętności współpracy i współdecydowania, uważności i kreatywności, jest szansą na budowanie nowych wspólnot, rozwijanie siebie i społeczności opartych na szacunku wobec różnorodności.

Zgłaszane projekty powinny wpisywać się w programy wykonawcze do Strategii #Warszawa2030, tj. „Kultura blisko domu” oraz „Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy”.