null

Finisz prac przewiertowych na II etapie budowy kolektora Wiślanego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z drona na plac budowy kolektora Wiślanego. Widoczne kontenery, maszyny budowlane, pracownicy budowlani oraz wykop, w którym znajduje się tarcza drążeniowa
Budowa kolektora Wiślanego

Kolektor Wiślany jest największym spośród trzech budowanych obecnie przez MPWiK kolektorów, które mają zwiększyć retencję ścieków i wód opadowych w mieście. Właśnie zakończyły się prace mikrotunelingowe na II etapie budowy. Odcinek wykonany przez Budimex S.A. ma długość ponad 5 km.

Budowa kolektora Wiślanego ruszyła w grudniu 2020 r. Ta ponad 9-kilometrowa konstrukcja, biegnąca wzdłuż Wisłostrady to przede wszystkim odpowiedź na coraz częstsze negatywne skutki zmian klimatu, jak deszcze nawalne. Kolektor Wiślany będzie w stanie pomieścić ok. 50 tys. m3 ścieków i wód opadowych, co w czasie intensywnych opadów w istotny sposób ograniczy ryzyko powstawania zalewisk i podtopień, a także uruchamiania się tzw. przelewów burzowych do Wisły. Kolektor czasowo zatrzyma nadmiar wód opadowych, a następnie skieruje je do oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Podczas realizacji prac stosowana jest metoda bezwykopowa – w tym przypadku technologia mikrotunelingu. Dzięki niej, przez niewielki zakres wykopów otwartych, mimo lokalizacji inwestycji wzdłuż jednej z ważniejszych tras, utrudnienia w ruchu towarzyszące budowie są ograniczone do minimum. Prace etapu II związane z mikrotunelingiem właśnie zostały zakończone.

Inwestycja jest ogromnym wyzwaniem, ponieważ w jednym czasie realizujemy zadania na jej trzech rożnych odcinkach. Ponadto działamy w pobliżu ważnej trasy, dlatego cieszymy się, że prace postępują zgodnie z harmonogramem – mówi Renata Tomusiak, prezes MPWiK.

Do wykonania tunelu na II etapie budowy wykorzystano głowicę z tarczą drążącą – Barbarą. Ta 145-tonowa maszyna o średnicy tarczy 3,8 m na głębokości blisko 14 m przez ostatnie 18 miesięcy wydrążyła tunel o długości blisko 5400 m i była kluczowym elementem podczas prac.

Kolektor Wiślany – kolejne etapy inwestycji

Obecnie w trakcie realizacji jest także I etap budowy kolektora – to odcinek od ul. Karowej do Mostu Gdańskiego. Ostatni, III etap, jest w fazie projektowania. Do drążenia tego ostatniego odcinka, od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa”, także będzie użyta tarcza Barbara.

Wartość kontraktów na wykonanie całego kolektora Wiślanego wynosi prawie 600 mln zł netto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, a jej zakończenie planowane jest do końca 2023 r.