null

Energooszczędne przedszkola coraz bliżej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dzieci w przedszkolu

Aż sześć firm jest chętnych do przebudowy przedszkoli typu Stolbud–Ciechanów i złożyło wnioski o udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego. Wybrana firma zaprojektuje oraz wybuduje nowoczesne i wysoko energooszczędne placówki przedszkolne w miejscu dotychczas funkcjonujących budynków.

Budowa energooszczędnych przedszkoli zrealizowana zostanie w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Projekt polegać będzie na rozbiórce starych budynków i zastąpieniu ich nowymi, funkcjonalnymi placówkami przedszkolnymi, dostosowanymi do aktualnych standardów użytkowych i potrzeb lokalnych. 

Etapy postępowania

Postępowanie na wybór partnera prywatnego dla realizacji przedszkoli prowadzi w imieniu m.st. Warszawy Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Samo postępowanie składa się z kilku etapów.

Pierwszym z rozpoczętych już etapów jest prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie czterech potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tematyczne tury dialogu: organizacyjna, techniczna, ekonomiczna i prawna.

Miasto zajmie się teraz sprawdzeniem złożonych wniosków i wybierze czterech najlepszych z sześciu kandydatów - na podstawie wskazanych w ogłoszeniu kryteriów.

Kolejnym etapem będą negocjacje z wyselekcjonowaną czwórką kandydatów, które rozpoczną się na początku 2021 roku. Podczas tego procesu zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia, ostateczna lista placówek przedszkolnych, szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz warunki kontraktu. Następnie, w ostatnim kwartale 2021 r. partnerzy zostaną wezwani do złożenia ofert, a miasto wybierze najkorzystniejszą z nich. 

Zakończenie postępowania i podpisanie umowy planowane jest w drugiej połowie 2022 r. Prace projektowe będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym samym roku, ale dokładny harmonogram robót budowlanych będzie m.in. przedmiotem dialogu z kandydatami i uzależniony będzie głównie od kwestii technicznych i technologicznych.

Budynek przedszkola typu Stolbud - CiechanówBudynek przedszkola typu Stolbud - Ciechanów

Nawet 10 nowych przedszkoli

Nowe przedszkola nadal będą publiczne. Miasto będzie odpowiedzialne za kwestie związane z naborem do przedszkoli, programem edukacyjnym oraz kadrą pedagogiczną. Za zaprojektowanie i realizację przedszkoli wraz z zagospodarowaniem terenu będzie odpowiadał partner prywatny, który będzie miał też za zadanie utrzymywać je w należytym stanie technicznym przez ustalony umową okres.

Zakłada się, że wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata za dostępność, ponoszona przez miasto dopiero po oddaniu nowych przedszkoli do użytku i będzie uzależniona od możliwości korzystania z nich w sposób zgodny z umową.

Ostateczne lokalizacje zostaną wskazane po przeprowadzeniu negocjacji. W ogłoszonym postępowaniu na liście wyjściowej znajduje się siedem istniejących obiektów przedszkolnych w dzielnicach Bemowo, Mokotów, Ursus, Targówek i Wola.

Sprawdź lokalizację na mapie