null

Elewacja przy ul. Boya-Żeleńskiego odnowiona

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy, Wisła, most Siekierkowski, zieleń, dzień, wiosna.
Autor: Rafał Motyl m.st. Warszawa

Zakończył się remont północnej, szczytowej elewacji budynku przy ul. Boya-Żeleńskiego 4, zaprojektowanego przez wybitnego architekta Bohdana Pniewskiego.

W trakcie prac ekipa remontowa usunęła zanieczyszczenia miejskie, uzupełniła ubytki i zaimpregnowała płyty z piaskowca i czarnego kwarcytu, które pokrywają większą część elewacji. Specjaliści przeprowadzili także konserwację tynków szlachetnych z dodatkiem miki pokrywających ściany na dwóch ostatnich kondygnacjach budynku.

Największym problemem technicznym okazał się sposób w jakim przed laty przymocowano do elewacji budynku poszczególne płyty piaskowca. Część z nich przytwierdzono jedynie zaprawą klejową, a część kotwami, które skorodowały. Konserwator podjął decyzję o ich usunięciu, wzmocnieniu struktury ściany i zastosowaniu nowych mocowań, także z kotew.

Po zakończeniu prac można podziwiać, ukryty wcześniej pod warstwą zanieczyszczeń, detal architektoniczny elewacji. Pasy czarnego kwarcytu wprowadzają geometryczny podział ściany, a zaokrąglone narożniki elewacji zwieńczone są odlewami w kształcie szyszki.

Wspólnota mieszkaniowa planuje przeprowadzenie konserwacji wszystkich elewacji budynku, jednak ze względu na bardzo wysokie koszty robót prace podzielono na etapy. W tym roku m.st. Warszawa wsparło ten remont kwotą 109 000 zł.

Dzięki kolejnej dotacji miasta rozpoczął się już kolejny etap prac, tym razem elewacji zachodniej, od strony skweru Mieczysława Fogga.