null

Eduwarszawa.pl – kończymy pilotaż i zaczynamy kolejny etap

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Eduwarszawa.pl – kończymy pilotaż i zaczynamy kolejny etap
Eduwarszawa.pl – kończymy pilotaż i zaczynamy kolejny etap

13 000 uczniów i 1300 nauczycieli z 22 szkół w pięciu dzielnicach z kontami na jednej platformie Eduwarszawa.pl. Po dwóch miesiącach pilotażu rozpoczynamy włączanie kolejnych 235 szkół i placówek.

W środę, 1 lipca, odbyła się konferencja online podsumowująca pilotaż i rozpoczynająca kolejny etap wdrażania nowego rozwiązania cyfrowego w placówkach oświatowych realizowanego przez m.st. Warszawę.

Rozpoczynamy cyfrową transformację warszawskiej oświaty. Przygotowywaliśmy się do tego projektu od kilku lat, a pandemia, która nas dotknęła, zintensyfikowała nasze prace i przyspieszyła działania. Dzisiaj możemy mówić o systemowym rozwiązaniu, jakim jest cyfrowa platforma warszawskiej edukacji – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy i dodaje: – Eduwarszawa.pl udostępnia nowoczesne, bezpieczne i wygodne środowisko codziennej cyfrowej pracy warszawskiej kadry pedagogicznej, uczniów i wychowanków, pracowników administracji i obsługi oraz urzędników. To największy projekt tego typu w Polsce, ale też największy w Europie.

Bezpiecznie, cyfrowo i wygodnie

Warszawa podpisała umowę, dotyczącą udostępnienia w latach 2020-2022 licencji Microsoft 365 A3 wszystkim jednostkom oświatowym,  dla których jest organem prowadzącym. 

Realizacja projektu Eduwarszawa.pl zapewnia standaryzację usług, cyberbezpieczeństwo użytkowników, budowanie kompetencji nauczycieli, uczniów i rodziców poprzez bezpłatne udostępnianie technologii, również do użytku prywatnego, cyfrową przestrzeń do pracy stacjonarnej oraz w czasie prowadzenia edukacji zdalnej. 

Założenia i zakres projektu edukacyjnego w Warszawie wychodzą daleko poza zapewnienie uczniom i nauczycielom narzędzi do pracy zdalnej oraz stworzenia środowiska zapewniającego podstawowe funkcje komunikacyjne. Adresuje również wyzwania związane z unowocześnianiem pracowni komputerowych w szkołach, dostępem do najnowszych technologii w domach uczniów i ich rodziców oraz podnoszenie i rozwijanie kompetencji cyfrowych, poszukiwanych na rynku pracy. Jest to projekt unikatowy na skalę europejską ze względu na skalę oraz zakres. Wierzę, że będzie dobrym przykładem dla innych samorządów, które poważnie traktują transformację cyfrową edukacji i chcą wspierać swoje szkoły, nauczycieli i uczniów w rozwoju i wyzwaniach np. nauce i pracy zdalnej z powodu pandemii. Cieszę się, że możemy go wspierać i rozwijać – mówi Cecylia Szymańska, Dyrektor Rynku Edukacyjnego Microsoft Polska.

Eduwarszawa.pl to również rewolucja w możliwości kontaktowania się i wymiany doświadczeń pracowników warszawskiej edukacji. Wdrażane narzędzia dają techniczne możliwości zorganizowania wielu różnorodnych grup nauczycieli, zatrudnionych w tej samej lub innej placówce, o wspólnych zainteresowaniach, wspólnie rozwiązujących istotne dla nich problemy, dzielących się wiedzą i doświadczeniem, pracujących nad tymi samymi dokumentami, współtworzących bibliotekę materiałów do powszechnego wykorzystania.

Na początek tysiąc wdrożonych nauczycieli

Pod koniec kwietnia rozpoczęliśmy pilotaż projektu Eduwarszawa.pl. Wzięło w nim udział 1300 nauczycieli z 22 placówek z 5 dzielnic – Ursynowa, Wawra, Pragi-Południe, Targówka i Żoliborza. Założyliśmy konta 13 tys. uczniów ze szkół objętych pilotażem.

Od 4 maja nauczyciele biorą udział w szkoleniach organizowanych przez  samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).  

Zakończyły się szkolenia wprowadzające dla użytkowników środowiska Office 365 dla Edukacji. Przeprowadzono 52 edycje szkoleń I stopnia, zapoznających nauczycieli z narzędziami z pakietu (oznacza to realizację 780 godzin kształcenia), w których udział wzięło 1 tys. nauczycieli. Dla 45 kolejnych grup (to 675 godzin szkoleń) trwają również szkolenia II stopnia. Nauczyciele biorący udział w szkoleniach wysoko ocenili praktyczny charakter kursu, który pozwala na rzeczywiste wypróbowanie narzędzi znajdujących się w pakiecie. Choć niektóre z narzędzi były już nauczycielom znane, doceniali możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności.

Wakacje: start szkoleń dla kolejnych nauczycieli

Wakacje w tym roku będą oznaczały dla nauczycieli nie tylko zasłużony wypoczynek, ale i przygotowanie się poprzez doskonalenie do realizacji zdalnej edukacji w nowym roku szkolnym, dzięki czemu edukacja online w Warszawie będzie jeszcze wyższej jakości.

Ruszamy właśnie z kolejnymi szkoleniami. WCIES zaplanował dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, wakacyjny cykl szkoleń przybliżających nowe narzędzia cyfrowe.

Więcej informacji o szkoleniach: www.wcies.edu.pl.

Eduwarszawa.pl