null

Edukacja Kulturalna w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika zatytułowana Forum Edukacji Kulturalnej
Forum Edukacji Kulturalnej jest okazją do zaprezentowania nowego miejskiego dokumentu, który wskazuje kierunki rozwoju pasji i twórczych zainteresowań uczniów | Autor: Rafał Motyl

Jak namówić dzieci i młodzież do uczestnictwa w kulturze i twórczych działań? Między innymi na to pytanie odpowiadają uczestnicy dwudniowego Forum, które rozpoczęło się dzisiaj w PKiN. Wydarzenie jest przede wszystkim okazją do zaprezentowania nowego miejskiego dokumentu, który wskazuje kierunki rozwoju pasji i twórczych zainteresowań uczniów.

Forum Edukacji Kulturalnej. Nowy Początek to dwudniowe spotkanie, które odbywa się w formule hybrydowej: stacjonarnie w Pałacu Kultury i Nauki (Teatrze Dramatycznym, Teatrze Studio, Pałacu Młodzieży) oraz online. O wspólnych działaniach, także w wielokulturowej Warszawie rozmawiają przedstawiciele instytucji kultury, szkół, organizacji pozarządowych. A m.st. Warszawa prezentuje nowy dokument – rekomendacje, poświęcony właśnie edukacji kulturalnej.

Promowanie edukacji kulturalnej jest ważne na każdym szczeblu warszawskiej edukacji – w przedszkolach, szkołach, placówkach pozaszkolnych oraz w ścisłej współpracy z instytucjami kultury, uczelniami artystycznymi i organizacjami pozarządowymi. Edukacja kulturalna na różne sposoby jest obecna w każdej warszawskiej placówce oświatowej, ale pragniemy ją wspierać poprzez różne inicjatywy i projekty uruchamiane na szczeblu ogólnomiejskim. Ważne, abyśmy pokazywali młodym pokoleniom, że w kulturze możemy uczestniczyć na różne sposoby. Wyjście do muzeum, teatru, czy galerii jest ważnym uzupełnieniem nauki w szkole – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.

Nowe spojrzenie na edukację kulturalną

Nowy miejski dokument „Edukacja kulturalna w Warszawie. Rekomendacje” to efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu kompetencyjnego współpracującego z gronem praktyków i praktyczek. To kontynuacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, który zakończył się w 2020 roku i wspierał edukację kulturalną dla szkół i przedszkoli. Wypracowano wtedy szereg narzędzi, jednym z nich jest wprowadzony w 2018 roku - Indeks Qulturalny, dla uczniów którzy realizują swoje pasje poza szkołą w grupach nieformalnych, domach kultury, stowarzyszeniach, fundacjach, teatrach, muzeach i bibliotekach.

W szkołach nadal działają Koordynatorzy Edukacji Kulturalnej (KEKS), którzy wspierają nauczycieli w realizacji różnych pomysłów.

Jesteśmy przekonani, że edukacja kulturalna to być może jedna z najważniejszych podwalin społeczeństwa przyszłości. Społeczeństwa krytycznego, broniącego wartości i demokracji – zaznacza Aldona Machnowska–Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, i dodaje: –Dlatego nowy dokument to drogowskaz dla realizatorek i realizatorów, w tym nauczycielek i nauczycieli  oraz dyrektorek i dyrektorów placówek oświatowych, w jaki sposób dobierać metody, skutecznie rozwijać talenty i umiejętności oraz rozbudzać pasję tworzenia. W rekomendacjach położyliśmy szczególny nacisk na rozwijanie krytycznego myślenia, umiejętności podejmowania współpracy i współdecydowania, rozumienia siebie, uważności na drugiego człowieka, na odmienność kulturową, szacunek dla wolności wyborów.

Forum odbywa się w formule stacjonarnej i hybrydowej. Organizatorami wydarzenia są Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Ośrodek Kultury Ochoty.

Współorganizatorzy forum to: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, Staromiejski Dom Kultury, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Program jest dostępny pod linkiem: Forum Nowy Początek.

Więcej o szczegółach wydarzenia znajduje się pod adresem: www.facebook.com/events.

Na oświetlonej scenie przed mikrofonem stoi brunetka w okularach obok drobna kobieta z rudymi włosami
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Na oświetlonej scenie przed mównicą z mikrofonem stoi szczupła kobieta rudymi włosami, obok po lewej stoi ubrana w ciemny garnitur kobieta w oklur
Oświetlona scena teatralna z mównicą przed którą stoi kobieta z jasnymi włosami a w tle na ekranie wyświetla się napis forum edukacji kulturlanej
Widownia w teatrze z czerwonymi fotelami na których siedzą uczestnicy wydarzenia