null

E-Opieka – nowy system do zarządzania usługami opiekuńczymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Urzędnicy podpisują umowę
Autor: Urząd Miasta Warszawy

Warszawa zawarła umowę na innowacyjny system informatyczny do zarządzania miejskimi usługami opiekuńczymi. Pozwoli on znacznie poprawić komfort życia warszawiaków i osób pracujących w tym sektorze. Całkowita wartość projektu „E-Opieka”, w ramach którego powstanie wspomniany system to ponad 26 milionów złotych.

Projekt „E-Opieka” to jeden z kluczowych projektów społecznych prowadzonych przez m.st. Warszawa i jeden z pierwszych tego typu w Polsce. Powstał w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców oraz pracowników, którzy wspierają warszawiaków. Staramy się by osoby potrzebujące pomocy miały do niej możliwie najprostszy i najszybszy dostęp, a jakość świadczonych usług była jak najwyższa. Cieszę się, że prace nad systemem „E-Opieka” już się rozpoczęły – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy.

Czego dotyczy podpisana umowa?

W wyniku podpisanej umowy z firmą Sygnity zostanie opracowany centralny system informatyczny, który umożliwi efektywne zarządzanie usługami opiekuńczymi oraz pracami w 28 ośrodkach pomocy społecznej. Poza tym powstanie też aplikacja m-Opieka, ułatwiająca pracę opiekunkom, wspierających na co dzień warszawiaków, np. osoby z niepełnosprawnościami.

W pierwszym etapie prac, tj. jeszcze w tym roku, zostaną zaprojektowane najważniejsze aplikacje informatyczne służące kontroli i monitoringowi usług społecznych. W drugim kwartale 2022 roku rozpocznie się wdrażanie i testowanie tych funkcjonalności. Cały system powinien zostać uruchomiony w czwartym kwartale 2022.

 

Korzyści dla mieszkańców

System „E-Opieka” zapewni mieszkańcom dostęp do bieżących informacji o świadczeniach opiekuńczych oraz możliwość oceny ich jakości. Elementem systemu będzie też portal informacyjny zawierający aktualności o świadczonych usługach, np. dotyczących gorących posiłków i teleopieki. Oprócz tego użytkownik systemu będzie mógł sprawdzić ile godzin opieki zostało mu przyznane, przekazać uwagi na temat świadczonych usług i skorzystać z centrum wsparcia.

W ramach projektu mieszkańcy otrzymają dostosowane do indywidualnych potrzeb urządzenia typu smart – opaski z przyciskiem SOS, a w miejscu ich zamieszkania zostaną zamontowane czujniki bezpieczeństwa. Dodatkowo zapewnione zostanie całodobowe centrum teleopieki, do którego w czasie rzeczywistym spływać będą informacje z opasek oraz czujników bezpieczeństwa. Na podstawie tych danych centrum teleopieki będzie podejmować adekwatne do sytuacji kroki, w tym powiadamiać rodzinę lub służby ratownicze oraz prowadzić stały monitoring dalszego przebiegu sytuacji. 

Tego rodzaju rozwiązania ułatwią również pracę pracowników ośrodków pomocy społecznej. Przede wszystkim skrócą czas związany z przygotowaniem dokumentacji. Pozwolą nie tylko sprawdzić, czy wizyta opiekuna osoby niesamodzielnej się odbyła, ale też czy została przeprowadzona o zaplanowanej porze, ile trwała i czy zaplanowane czynności zostały wykonane. Możliwy będzie również stały kontakt z pracownikiem, a dzięki aplikacji m-Opieka, opiekunowie będą mieć stały dostęp do swojego harmonogramu.

O projekcie

Głównym celem projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" jest nie tylko poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez m.st. Warszawa, ale i wspieranie dalszej digitalizacji usług obszaru pomocy społecznej.

 

Projekt realizowany jest przez Warszawę w partnerstwie z dziesięcioma gminami (Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków, Raszyn, Wieliszew, Zielonka, Żyrardów), we współpracy z warszawskimi ośrodkami pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa", Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym oraz 14 warszawskimi domami pomocy społecznej.

 

Projekt E-Opieka jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.