null

Dzielimy się tym, co potrafimy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa ludzi w pomieszczeniu rozmawia ze sobą w parach, w grupkach, trwają różne dyskusje.

We wtorek 20 września, w godzinach 10-12 w Pałacyku Konopackiego Spółdzielnia Kultury zaprasza na spotkanie dla osób, którym bliska jest idea dzielenia się z innymi. Portal Spółdzielnia Kultury skupia osoby prywatne i organizacje, które nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami w ramach działań społecznych.

Spotkanie towarzyszy realizacji projektu Spółdzielnia Kultury – portalu ułatwiającego nieodpłatne pożyczanie i wypożyczanie zasobów potrzebnych do niekomercyjnego działania. Spotkania są cykliczne – wrześniowe w związku z rozpoczęciem roku szkolnego będzie poświęcone projektom związanym ze współdzieleniem w szkole.

Gościem wrześniowego spotkania będzie Paulina Wasiluk z Akcji Menstruacja, która opowie o okresowej rewolucji w szkole, o tworzeniu i rozwijaniu projektu społecznego nie tylko w środowisku szkolnym oraz o tym, jak dzielenie się pomaga walczyć z wykluczeniem.

Spotkanie odbędzie się 20 września o godz. 10.00 w Pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy przez internetowy formularz.

Spółdzielnia Kultury jest portalem internetowym za pośrednictwem, którego, mieszkanki, mieszkańcy – przedstawicielki, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych – pożyczają sobie i wypożyczają nieodpłatnie zasoby (m.in. przestrzenie, rzeczy, umiejętności, wystawy, spektakle). Swoimi zasobami dzieli się blisko 200 organizacji, instytucji, przedstawicieli biznesu i osób prywatnych. To przedmioty (np. krzesła, nagłośnienie, rzutniki), przestrzenie (sale na spotkania, warsztaty), artyści gotowi wystąpić, wystawy oraz umiejętności (przeprowadzenie warsztatów).

Z bazy ponad 500 zasobów może skorzystać każda osoba, która wykorzysta je organizując niekomercyjne, bezpłatne działanie społeczne, edukacyjne lub kulturalne.

Portal działa w duchu idei ekonomii współdzielenia, a celem jego działania jest ułatwienie realizacji oddolnych niekomercyjnych działań w Warszawie. Projekt realizowany jest we współpracy Centrum Komunikacji Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy i Domu Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów.