null

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza nowe karetki trafią do miejskich szpitali

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wiceprezydentka m.st. Warszawy, Renata Kaznowska oraz Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego oglądają wyposażenie nowej karetki. Karetka ma dla ambulansów oznakowanie czyli czerwone i niebieskie pasy
Od lewej: Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego oraz Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy | Autor: Paweł Dąbrowski

Dwa nowe ambulanse do transportu pacjentów otrzymają Szpital Czerniakowski i Szpital Grochowski. Zakup pojazdów był możliwy dzięki wsparciu samorządu województwa w ramach projektu unijnego za blisko 30 mln zł.

Wsparcie dla warszawskich placówek to element realizowanego przez samorząd województwa unijnego projektu, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19 poprzez doposażanie mazowieckich placówek medycznych.

W ramach projektu nowy sprzęt i aparaturę medyczną za blisko 30 mln zł trafi do siedmiu miejskich szpitali: Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki, Szpitala Czerniakowskiego, Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej, Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka, Szpitala Praskiego oraz Szpitala Solec. Z przekazanych przez samorząd Mazowsza funduszy stołeczny „Meditrans”* zakupił również dwa ambulanse sanitarne typu T dla Szpitala Grochowskiego i Szpitala Czerniakowskiego – każdy pojazd wraz z wyposażeniem (w tym nosze i krzesło kardiologiczne) o wartości niemal 300 tys. zł.

Warszawskie szpitale odegrały olbrzymią rolę w czasie pandemii. Medycy i cały personel stanęli na wysokości zadania. Nie byłoby to jednak możliwe bez niezawodnego sprzętu. Dlatego musimy stale doposażać nasze placówki i inwestować w nowoczesną aparaturę i ambulanse. Cieszę się z naszej dobrej i – jak widać – owocnej współpracy. Niech ten sprzęt dobrze służy – podkreśla Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Każda inwestycja w opiekę zdrowotną do dobrze zainwestowane pieniądze. Pandemia koronawirusa pokazała, że wsparcie dla szpitali ma ogromne znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Dlatego bardzo dziękuję za ogromne wsparcie samorządu województwa mazowieckiego dla miejskich podmiotów leczniczych. To realna pomoc, a część ze sprzętu i aparatury już trafiła do miejskich szpitali  – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy

Już w ubiegłym roku, w ramach realizowanego przez samorząd województwa unijnego projektu, miejskie placówki medyczne zostały wyposażone m.in. w:

 • 21 aparatów USG,
 • 2 aparaty do ciągłego leczenia nerkozastępczego,
 • 10 aparatów do znieczulenia,
 • 2 aparaty RTG stacjonarne wraz z adaptacją pomieszczeń,
 • 2 przyłóżkowe aparaty RTG,
 • aparat RTG mobilny z ramieniem C,
 • 2 automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej,
 • 51 bronchoskopów oraz bronchoskopów jednorazowych,
 • 6 central do monitorowania oraz 55 kardiomonitorów,
 • centralę do monitorowania wraz z 7 kardiomonitorami, 
 • 22 defibrylatory z wyposażeniem,
 • 10 respiratorów,
 • tomograf komputerowy 64-rzędowy wraz z adaptacją pomieszczeń,
 • 2 tory wizyjne z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc.

Do końca II kwartału 2022 r. miejskie szpitale zostaną wyposażone w:

 • aparat RTG stacjonarny wraz z adaptacją pomieszczeń,
 • aparat USG,
 • zintegrowany system monitorowania pacjentów w stanie zagrożenia życia,
 • tomograf komputerowy 64-rzędowy wraz z robotami budowlanymi związanymi z adaptacją pomieszczeń,
 • rezonans magnetyczny z wyposażeniem w module kontenerowym wraz z wykonaniem robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych związanych z jego posadowieniem,
 • kolumna endoskopowa do laparoskopowych operacji ginekologicznych wraz z histeroskopami oraz niezbędnym wyposażeniem,
 • sterylizator parowy wraz z niezbędnym wyposażeniem,
 • 2 ambulanse transportowe.

O projekcie

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Wartość projektu wynosi 480 mln zł, w tym 414,9 mln zł to środki UE, przeszło 49,9 mln zł – wkład własny Województwa Mazowieckiego, a blisko 15,2 mln zł – środki budżetu państwa. Celem  projektu jest  zwiększenie  możliwości  diagnostycznych,  ratowniczych  i  medycznych  na  terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

*Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie 

Wiceprezydentka m.st. Warszawy, Renata Kaznowska oraz przedstawiciele miejskich szpitali - Czerniakowskiego i Grochowskiego pozują do zdjęcia na tle nowego ambulansu zaparkowanego przy warszawskim ratuszu
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Biała karetka z charakterystycznymi dla ambulansów oznakowaniem czyli czerwone i niebieskie pasy, stoi zaparkowana przy warszawskim ratuszu. Obok karetki stoi ratownik medyczny
Wiceprezydentka m.st. Warszawy, Renata Kaznowska oraz przedstawiciele miejskich szpitali - Czerniakowskiego i Grochowskiego pozują do zdjęcia na tle nowego ambulansu zaparkowanego przy warszawskim ratuszu
Biała karetka z charakterystycznymi dla ambulansów oznakowaniem czyli czerwone i niebieskie pasy, stoi zaparkowana przy warszawskim ratuszu. Wnętrze ambulansu jest otwarte, widać nowe, nowoczesne wyposażenie. W ambulansie jest ratownik medyczny ubrany w pomarańczowy strój.