null

Duże zainteresowanie kolejnym spotkaniem z cyklu „Przeglądy Technologiczne”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: BRG

Siedem firm zaprezentowało swoje innowacyjne pomysły podczas #7Przeglądu Technologicznego. Tematem przewodnim była ekonomia współdzielenia.

„Przeglądy Technologiczne” to cykliczne spotkania organizowane przez m.st. Warszawę, które dają możliwość nawiązania relacji między firmami i urzędem, rozmowy o konkretnych rozwiązaniach, z których samorządy mogłyby skorzystać.  Są okazją do wymiany wiedzy, prezentacji pomysłów i prototypów, dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miast.

Dzielenie się to przyszłość naszego świata”. Trudno nie zgodzić się ze słowami amerykańskiej badaczki nowych technologii i trendów - Rachel Botsman. Współdzielenie jest bowiem jedną z najważniejszych cech inteligentnych miast i kluczowym elementem koncepcji smart city 3.0. Ekonomia współdzielenia oferuje samorządom innowacyjne rozwiązania umożliwiające racjonalne gospodarowanie zasobami, świadczenie usług lub wspólne korzystanie z aktywów, zasobów, czasu, umiejętności bądź kapitału – mówi  Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Podczas #7 „Przeglądu Technologicznego” swoje rozwiązania technologiczne związane z ekonomią współdzielenia zaprezentowało 7 firm:

  • Broomee Technologies - system do współdzielonego transportu zbiorowego.
  • Firma ForLogistic.com - platformę sprzedażową łączącą właścicieli magazynów z najemcami.
  • Plenti - aplikację mobilną umożliwiającą wypożyczenie sprzętów elektronicznych z dostawą do domu.
  • Take&Drive - platformę nowoczesnej mobilności ułatwiającą podróżowanie po mieście - mieszkańcy na jednej mapie mają informacje o różnych formach dostępnego transportu (m.in. transport publiczny, carsharing, hulajnogi i miejskie rowery).
  • Firma BS Group - aplikację BallSquad, która daje możliwość szybkiej rezerwacji online i wyszukania publicznych obiektów sportowych z dodatkowymi funkcjami społecznymi takimi jak: tworzenie gier ze znajomymi, kompletowanie niepełnych zespołów, rozdzielanie płatności między graczami.
  • Cities AI - metodę zbierania danych i wykorzystywania autorskiej sieci neuronowej (AI) oraz technikę computer vision do liczenia przechodniów na ulicach.
  • Firma ShareMap opowiedziała o prowadzonych pod patronatem Urzędu Transportu Kolejowego pracach badawczych nad Lekkimi Autonomicznymi Pojazdami Szynowymi mających na celu walkę z wykluczeniem komunikacyjnym poszczególnych grup społecznych.

Partnerami wydarzenia byli: Unia Metropolii Polskich, Fundacja Venture Cafe Warsaw oraz District Hall.  Kolejne spotkanie z cyklu „Przeglądy Technologiczne” planowane jest na jesień 2021 r.