null

Drewniak Burkego z dotacją na remont

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Autor: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Generalny remont pozwoli na uratowanie jedynego zachowanego drewnianego budynku na Starej Pradze. Zabytek jest jednym z trzech, który na wniosek m.st. Warszawy otrzymał dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wyniki II edycji programu zostały ogłoszone we wrześniu 2023 r. Trzy warszawskie zabytki otrzymały następujące dofinansowanie:

  • Oficyna Burkego – 3,5 mln zł;
  • Elizeum - 3,5 mln zł (1 etap);
  • Fort Bema -  prawie 1,5 mln zł.

W ostatnich dniach Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Północ ogłosił przetarg na „Remont i konserwację zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26”. Zainteresowani swoje oferty mogą składać do 28 maja. Prace budowlane maja się zakończyć w 2026 r.

Historia drewnianej oficyny

Oficyna przy ul. Kawęczyńskiej 26 jest unikatem we współczesnym krajobrazie kulturowym Pragi, stanowi relikt drewnianej zabudowy tej dzielnicy.

Jednopiętrowa czynszówka została wybudowana około 1890 r. przez Edmunda Burkego. Stanowiła część zespołu mieszkalnego, z którego został tylko jeden budynek, który przetrwał w niezmienionej formie przeszło 120 lat, zachowując w znacznym stopniu zabytkową substancję. Po II wojnie światowej stał się domem komunalnym. Ostatni lokator wyprowadził się w 2016 r.

W styczniu 2021 r. z powodu pogarszającego się stanu budynku wykonano remont zabezpieczający drewniaka. Założono izolację pionową fundamentów. Wymieniono podwaliny i przegniłe fragmenty drewnianej konstrukcji. Zagrożone stropy zostały podstemplowane. Wykonano wewnętrzne ściągi, które spinają fasadę i ściany szczytowe. Rozebrano dwa skrajne kominy, które groziły zawaleniem a dwa środkowe wzmocniono stalowymi obejmami.

Nad przebiegiem prac zabezpieczających czuwało Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Prace zrealizował Zakład Gospodarowania Nieruchomościami.