null

Dotacje na warszawskie zabytki - druga uchwała

Drukuj otwiera się w nowej karcie
kolaż składający się z trzech zdjęć, beżowego budynku mieszkalnego, wnętrza klatki schodowej, drewnianej z odchodzącą ze ścian farbą, beżowego kościoła

Radni miejscy podjęli na ostatniej sesji, drugą uchwałę dotacyjną. Do 56 zabytków, które poprzednio otrzymały dofinansowane, dołączyło 7 kolejnych. Wsparcie finansowe przeznaczone w tegorocznym budżecie miasta na dotacje wynosi 14 mln zł.

Przyznane środki na prace przy zabytkach pokryją blisko do 50 % wydatków kwalifikowanych na poszczególne remonty. Kwota udzielonej drugiej dotacji na realizację jednego zdania nie przekracza 300 tys. zł. Łącznie w tym roku miasto przyznało już prawie 12 mln zł na prace przy zabytkach.

Zabytki z rejestru

Druga uchwała dotyczy trzech obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Remonty elewacji zostaną wykonane w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 (górna cześć fasady oraz remont schodów) oraz kamienicy przy ul. Kościelnej 13. W kościele św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 dzięki miejskiej dotacji zostanie wykonana izolacja przeciwwilgociowa.

Zabytki z Gminnej Ewidencji Zabytków

Dotacje na remont otrzymały cztery obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. To cztery kamienice: przy ul. Rokosowskiej (elewacja, etap II), Ząbkowskiej 33 (klatka schodowa i przedsionek), Kłopotowskiego 10 (elewacja tylna) i Chmielnej 21 (elewacja frontowa).

Pozostałe środki zostaną rozdysponowane na refundacje kosztów poniesionych na remonty zabytków w 2022 r. Do 2 maja trwa nabór wniosków o refundację.

 

Załączniki: