null

Dotacje 2022 - radni przyznali pieniądze na prace przy zabytkach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: BSKZ UM Warszawa

Radni miejscy podjęli pierwszą w tym roku uchwałę dotacyjną na prace przy warszawskich zabytkach. Wsparcie finansowe przeznaczone w tegorocznym budżecie miasta na dotacje wynosi 9,4 mln zł.

Przyznane dofinansowanie na planowane prace remontowe w 2022 roku: 

  • ponad 2,8 mln zł na 20 zadań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz
  • ponad 3,9 mln zł na 25 zadań przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Przyznane pieniądze pokryją do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poszczególnych remontów. Kwota udzielonej dotacji na realizację jednego zdania nie przekracza 200 tys. zł.

Na dofinansowanie 45 zadań planowanych do wykonania w roku bieżącym przeznaczono prawie 7 mln zł. Pozostała w budżecie kwota zostanie rozdysponowana w terminie późniejszym na refundacje kosztów remontów przeprowadzonych w 2021 roku.

Nowe remonty i kontynuacje wcześniejszych

Dzięki dotacjom m.st. Warszawy zostanie wykonana kompleksowa konserwacja i restauracja m.in. wystroju architektonicznego ryzalitu środkowego elewacji wschodniej pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal 1/2/4, remont elewacji budynków przy ulicach Szeroki Dunaj 11, Wilczej 60, Stalowej 9 i wielu innych.

Kontynuowane będą remonty w budynkach przy ulicy Jasnej 10, Jagiellońskiej 56 i Świętojerskiej 24 oraz prace przy elewacjach kościoła Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim 3/5, kościoła Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 12 czy cerkwi św. Jana Klimaka na Woli.

Dotowane będą również prace konserwatorskie przy 11 pomnikach nagrobnych z Cmentarza Stare Powązki oraz nagrobkach na Cmentarzu Prawosławnym na Woli, a także remont elementów żeliwnych (ambona, balustrada, konsole) w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

O kolejnych dofinansowaniach będziemy informować na bieżąco.