null

Dom Otwarty nikogo nie wyklucza

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Dom Otwarty

Dom Otwarty to nowa placówka kulturalna na Targówku z pełnym dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku przy ul. Radzymińskiej 123 wdrożono wiele rozwiązań architektonicznych i technicznych umożliwiających korzystanie z zajęć zarówno dzieciom, jak również osobom dorosłym, także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Chcemy, żeby Warszawa była miastem dostępnym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. Dlatego wspieramy i będziemy wspierać takie inicjatywy jak Dom Otwarty, które sprawiają, że z kultury może skorzystać każdy, bez względu na niepełnosprawności, czy specjalne potrzeby. Mam nadzieję, że osoby odwiedzające to miejsce będą się tu czuły naprawdę jak w domu – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Dom Otwarty, nowa placówka Domu Kultury ŚWIT, ze specjalnym wyposażeniem sal warsztatowych i rozwiązaniami technicznymi, które umożliwią osobom z niepełnosprawnościami działania artystyczne i udział w życiu kulturalnym. Odwiedzający nową placówkę będą mogli m.in. tańczyć́, grać́ na instrumentach, śpiewać́, malować.

Specjalne rozwiązania przestrzenne i technologiczne

W Domu Otwartym wdrożono ponad 20 rozwiązań dostępnościowych, uwzględniając m.in. potrzeby osób w spektrum autyzmu, poruszających się na wózkach, niewidomych, niedowidzących, głuchych. Jest to jedna z nielicznych tego typu placówek w Polsce.

W budynku zastosowano: uporządkowane kolorystycznie oznaczenia i piktogramy, napisy w alfabecie Braille’a, pętle indukcyjne, regulowane natężenie światła i linie naprowadzające. Odwiedzający placówkę będą mogli skorzystać także z pokoju wyciszenia, pokoju do przewijania dorosłych i otwartej kuchni.

W nowo otwartej przestrzeń znajdują się również przemyślane i nowocześnie wyposażone sale warsztatowe między innymi: pracownia komputerowa, pracownia VR rozszerzonej rzeczywistości, sala plastyczna, sala muzyczna, sala taneczna i pokój do zajęć indywidualnych. 

Ambasadorami Domu Otwartego są osoby, które na co dzień mierzą się z niepełnosprawnością i barierami, działające samodzielnie bądź w fundacjach i stowarzyszeniach oraz aktywni działacze na rzecz niwelowania barier, edukacji  i włączania osób z niepełnosprawnościami w aktywne życie stolicy. Wśród nich są: Kobas Laksa – edukator, inicjator cyklu spotkań dla rodziców dzieci z trisomią, Izabela Sopalska-Rybak z Fundacji Kulawa Warszawa, Paulina Gadomska-Dzięcioł z Fundacji SONI, Justyna Sobczyk z Teatru 21 i Centrum Sztuki Włączającej, Donata Kończyk – pełnomocnik prezydenta ds. dostępności, Ania Żórawska z Fundacji Kultura Bez Barier oraz Maciek Augustyniak z Polski Bez Barier.

Więcej na temat działalności Domu Otwartego i jego oferty znajduje się na Facebooku.