null

Doktorat z Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mężczyzna z mikrofonem stoi przy telebimie z napisem "Doktoranci dla Warszawy"

Jak organizować przestrzeń ulic, jak współdziałać z organizacjami pozarządowymi, jakie kompetencje powinien mieć animator pracujący z młodzieżą – to tematy, którymi interesowali się pierwsi stypendyści studiów doktoranckich wspierani przez m.st. Warszawę. Niektórzy z nich już zakończyli swoje prace, a wszyscy mieli okazję wymiany doświadczeń podczas spotkania na żywo.

Przedstawiciele Ratusza spotkali się na seminarium z doktorantami, którzy już zakończyli swoje badania lub jeszcze nad nimi pracują. Przedstawione projekty badawcze dotyczyły m.in. architektury, mobilności, kultury, polityki żywnościowej, młodzieżowej, współpracy z organizacjami pozarządowymi czy ekonomii cyrkularnej.

- Stypendia są świetnym przykładem korzyści ze współpracy miasta z naukowcami. Prace na tematyaktualne dla miasta to często  wypracowanie ciekawych rozwiązań. Młodzi naukowcy widzą, że miasto może być przedmiotem różnorodnych badań, które mogą być wykorzystane w kształtowaniu polityk miejskich – powiedział dyrektor Olaf Osica z Biura Strategii i Analiz podczas przywitania gości.

W czterech edycjach programu wnioski zgłosiło blisko 150 doktorantów. W obecnej edycji pierwszy raz nabór był prowadzony na uczelniach w całej Polsce, dzięki czemu Warszawa może czerpać też z doświadczeń i wiedzy różnych ośrodków naukowych.

Podczas wtorkowego seminarium cztery stypendystki zaprezentowały zakończone już projekty badawcze:

  • Justyna Biernacka: Potencjał Warszawy w kształtowaniu lokalnych modeli gospodarki cyrkularnej.
  • Olga Czeranowska-Panufnik: Ulice jako miejskie przestrzenie publiczne – optymalizacja przestrzeni.
  • Justyna Orchowska: Droga do współdziałania. Ewaluacja współpracy pozafinansowej m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych.
  • Martyna Dudziak-Kisio: Warszawski pracownik młodzieżowy: opracowanie profilu kompetencyjnego i proponowanych działań wspierających.

Ponadto nowi stypendyści zaprezentowali dopiero rozpoczęte projekty badawcze:

  • Rita Górska-Walczak: Diagnoza i opracowanie wybranej ścieżki transformacji systemu żywnościowego miasta Warszawy pod kątem zrównoważonego gospodarowania żywnością w organizacji żywienia zbiorowego. 
  • Krzysztof Janas: Projektowanie po omacku? Rola społecznej wiedzy o mieście w praktyce architektonicznej.
  • Zofia Piotrowska: Modelowa zabudowa mieszkaniowa dla Warszawy – analiza możliwości realizacji celów strategicznych i założeń studium w projektach architektonicznych. 
  • Łukasz Nawaro: E-hulajnogi: rozwiązanie problemu ostatniej mili czy alternatywa dla transportu publicznego?
  • Agata Woźniczka: Węzły przesiadkowe jako elementy infrastruktury publicznej realizujące ambicje Nowego Europejskiego Bauhausu – wytyczne do projektowania wieloaspektowego.

Nabór na kolejną pulę stypendiów doktoranckich m.st. Warszawy rozpocznie się w maju przyszłego roku. Zainteresowani powinni śledzić miejską stronę Współpraca z nauką.