null

Dodatkowe wsparcie dla osób chorych na Alzheimera

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Warszawa wspiera rodziny, której członkowie są dotknięci chorobami otępiennymi. Osoby z Alzheimerem będą miały najlepszą opiekę w nowych ośrodkach. Obecnie ruszyły prace nad uruchomieniem dwóch pierwszych filii na Żoliborzu i Mokotowie.

Dbamy o wszystkich mieszkańców Warszawy, zwłaszcza tych, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia. W ramach decentralizacji poszerzamy obszar działalności Centrum Alzheimera, tak by punkty opieki były bliżej potrzebujących. Dzienne domy pobytu otworzą się już wkrótce na Żoliborzu i Mokotowie, a następnie w kolejnych dzielnicach Warszawy. Wsparciem obejmiemy nie tylko osoby chore, ale również ich rodziny, dla których też nie jest to łatwa sytuacja – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Centrum Alzheimera znajdujące się przy al. Wilanowskiej 257 opiekuje się chorymi całodobowo, jak i w ramach opieki dziennej. Jednak zapotrzebowanie na takie miejsca jest coraz większe, dlatego podjęto współpracę z jednostkami pomocy społecznej oraz dzielnicami m.st. Warszawy. Dzięki temu wzrośnie liczba dziennych domów pobytu w różnych dzielnicach np. na Żoliborzu przy ul. Bieniewickiej 10/14 oraz na Mokotowie przy ul. Belwederskiej 13.

Jak działają dzienne domy pobytu?

Chorzy będą mogli korzystać z dziennych domów pobytu od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. W każdej z jednostek zatrudniony będzie wykwalifikowany personel, w tym: psycholog, logopeda, rehabilitant, instruktor kulturowo–oświatowy, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny oraz opiekunowie.

Podopieczni będą mogli brać udział także w treningach umiejętności społecznych, a w razie potrzeby we wszystkich codziennych czynnościach będą ich wspierać opiekunowie. Ponadto pacjentom i ich rodzinom oferowane będzie wsparcie edukacyjne i informacyjne, dotyczące przebiegu choroby i związanej z nią organizacją życia.

Nowe placówki będą spełniały najwyższe standardy dostosowania tego rodzaju budynków, uwzględniając wymogi dostępności dla osób z zaburzeniami neuropoznawczymi. Będą wyposażone w świetlice, sale do terapii tańcem i ruchem, salę terapii kulinarnej, pokój spotkań oraz izolatkę. Dzienne domy pobytu będą przede wszystkim wygodną i bezpieczną przestrzenią, bez ostrych krawędzi, z miękkim podłożem i z dostępem do ogrodu albo parku. Nowe placówki będą działać zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji na poziomie dzielnicowym.